Københoved Forsamlingshus

Stedet hvor borgerne og foreningerne holder deres fester, møder og diverse arrangementer.


Forsamlingshuset ejes af en forening, bestående af medlemmer fra Skrave Sogn. Den daglige drift varetages af en medlemsvalgt bestyrelse og en bestyrer. Huset bliver endvidere hyppigt brugt af folk uden for sognet til afholdelse af private fester.


Efter genralforsamlingen i marts 2011 så har bestyrelsen for Københoved Forsamlingshus konstitueret sig, og er følgende:

Formand: Karsten Petersen, Københovedvej 15, tlf. 78 78 67 20
Kasserer: Inger Poulsen, Timmermannsvej 5, tlf. 74 84 72 58
Sekretær: Heidi Trans Jørgensen, Skrave Kirkevej 2, tlf. 74 84 82 81
Medlem: Per Hauschildt, Københovedvej 7, tlf. 86 68 50 82
Medlem: Jens Anker Boisen, Frøsvej 12, tlf. 22 40 94 52

Bestyrer: Marie Louise Jørgensen, tlf. 74 84 71 26 ell. 78 78 68 58
Har I spørgsmål er I altid velkommen til at ringe.
Skulle du have lyst til at have et medlemsbevis, som giver stemmeret ved generalforsamlingen, kan det oplyses at det koster p.t. 200 kr. som er et engangsbeløb.

Ingen kommentarer: