Skrave Avis - nyt redaktionsmedlem og deadline

Redaktionen for Skrave Avis har fået et nyt medlem, idet Arne Jørgensen efter en stor indsats har valgt at trække sig. Nyt redaktionsmedlem er Øjvind Fritjof Arnfred.

Alle er velkomne til at sende indlæg og ideer til indlæg, artikler mm. til avisens næste udgave til kley(snabel-a)outlook.dk - inden deadline 31. august 2018.

Ingen kommentarer: