Skraves Forskønnelsespris

Forskønnelsesudvalget uddeler hvert år i idrætsugen forskønnelsesprisen som anerkendelse til bemærkelsesværdige private indsatser for at der kommer til at se pænt ud i Skrave.

Tidligere modtagere:
  • 2011 Bente og Robert renovering af ejendommen
  • 2012 Solvej og Niels Holm anlæg af park - sø Langetved
  • 2013 Landsbypedellerne
  • 2014 Mikkel Groth forskønnelse af gården
  • 2015 Anne Marie og Jørgen Kloppenborg Åbnet op for park - have
  • 2016 Randi & Jens Christian for etablering af have, sø og allè i forbindelse med deres nybyggede hus.
  • 2017 Laasholdt, Københovedvej 9