Tankevækkende foredrag på Bennetgaard

Tirsdag, den 18. oktober, kl. 19.00, holder

Gerda Neergaard Jessen foredrag om emnet:

"Præstefamilie i seks generationer"

En fortælling om livet i sogn og kirke gennem mere end 200 år.

Gerdas familie har gemt masser af historier fra forgangne tider i
forskellige jyske præstegårde. En af præstegårdene lå i Skrave Sogn, hvor Gerdas far var præst i årene 1955-1965.

En underholdende og givende fortæller.
Letforståelig og vækker eftertanke.
Kendt fra DR-kirken.

ALLE er velkomne
Entré: 100 kr. inklusiv kaffe og kage

Arrangementsudvalget i Skrave Sogn

Ingen kommentarer: