Generalforsamling i Bennetgaard Støtteforening

Hermed indkaldes til Støtteforeningens generalforsamling:

Lørdag, den 25. februar 2017, kl. 14.00, på Dansk Alder-domshjem i Flensborg, Nerongsallee 27A (fællesrummet for pensionistboligerne).

Dagsorden ifølge vedtægterne

På programmet vil der være:
- En hilsen fra generalkonsul Henrik Becker-Christensen
- Aktuel orientering om Bennetgaard ved Birgitte Wind
- Kaffe og kage
- Fællessang og underholdning

Et godt årsskifte 2016/2017
Lige før jul fik bestyrelsen for Bennetgaard den glædelige nyhed fra Sydslesvigudvalget, at de støtter Bennetgaard med et tilskud på kr. 450.000 i 2017. Om tilskuddet er flerårigt, vides ikke endnu, men meget tyder på det.

Dermed har bestyrelsen for Bennetgaard’s store arbejde for at bevare hjemmet vist sig at bære frugt, og der vil nu igen være åbent for sydslesvigske ældre næsten hele året. Der vil formentlig også kunne startes nye tiltag, som kortere tema-ophold m.m.

Fra og med 1. februar er Bennetgaard’s mangeårige leder, Lola Lecius Larsen, igen fastansat.

Kontingent/bidrag
En varm tak til alle, der har betalt kontingent og bidrag ind i 2016. Jeres generøsitet varmer og gør en stor forskel.
 
Støtteforeningens bestyrelse

Ingen kommentarer: