Petanque og Sankt Hans Fest

fredag den 23. juni 2017, ved Skrave Mini Center.

Program:
18.00  Petanque turnering starter.
19.00  Optog med cykler, havetraktorer og traktorer, der skal
          deltage i ringridning.
20.45  Præmieoverrækkelse
21.00  Bålet tændes efterfulgt af båltale.

Lav en heks til bålet, bedste heks får en præmie.

Der kan i løbet af aftenen købes grillpølser, øl, vand, kaffe og kage.

Alle er meget velkomne.
Skrave Brugsforening

Ingen kommentarer: