Nyt fra Skrave Lokalråd

Nabohjælp

Lokalrådet i Skrave har besluttet at købe otte nabohjælpsskilte. Fire til Langetved og fire til Københoved således at de kan sættes op ved alle de mest benyttede indkørselsveje i hver by.

Husk stadig, at du kan tilmelde dig nabohjælp og invitere dine naboer til at holde øje med dit hus, når du ikke er hjemme. Se nabohjælp.dk

Skrave bidrager til forskning i sundhed

Lokalrådet i Skrave har i august og september bidraget til et forskningsprojekt ved Center for landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet i Esbjerg. Emnet for projektet er sundhed, tryghed og trivsel, og hvordan landdistrikter arbejder med det i deres udviklingsplaner. 

Det viste sig, at Skrave er et ud af kun tre landdistrikter i Danmark, der på eget initiativ har sat sundhed i bred forstand ind i en lokal udviklingsplan og efterfølgende arbejdet med det. En række aktive deltagere og foreningsaktive ledere i Skrave samt Lokalrådet er blevet dybdeinterviewet af forskerne. I forskningsprojektet undersøger man, hvad der findes af litteratur om emnet, og supplerer så med viden og erfaringer hentet fra interviews i de tre landdistrikter. De to andre steder er uden for Esbjerg og nær Frederikshavn. Det er især lokalområdernes evne til selv at arbejde med sundhed i udviklingsplanen og gennemførelsen af denne, som har forskernes interesse – altså modsat, når konsulenter eller kommune kommer udefra og vil sætte det på dagsordnen.

Ingen kommentarer: