Konstituering i Skrave menighedsråd

Konstituering i Skrave menighedsråd:
Hans Christian Bruun ønsker ikke længere at deltage i Skrave menigh
edsråd, hvorfor 1.
suppleant Christen Dall er indtrådt i menighedsrådet.
Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Britta Mølgaard Holst
Næstformand og kontaktperson: Hanne Moshage Jørgensen
Kasserer: Christen Dall
Kirkeværge: Jørn Hansen
Sekretær: Dorthe Mortensen
Konstituering i Skrave menighedsråd:
Hans Christian Bruun ønsker ikke længere at deltage i Skrave menigh
edsråd, hvorfor 1.
suppleant Christen Dall er indtrådt i menighedsrådet.
Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Britta Mølgaard Holst
Næstformand og kontaktperson: Hanne Moshage Jørgensen
Kasserer: Christen Dall
Kirkeværge: Jørn Hansen
Sekretær: Dorthe Mortensen
Hans Christian Bruun ønsker ikke længere at deltage i menighedsrådet, hvorfor 1. suppleant Christen Dall er indtrådt.

Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Britta Mølgaard Holst
Næstformand og kontaktperson: Hanne Moshage Jørgensen
Kasserer: Christen Dall
Kirkeværge: Jørn Hansen
Sekretær: Dorthe Mortensen

Ingen kommentarer: