Krolfsæsonen begynder

Så starter vi op igen!! Onsdag d. 18. april kl. 18.30

Første aften er der kaffe og kage efter spillet - ved bålstedet (måske også fremover).

Sted: Skrave Skole / Foreningshuset

Vi spiller også fremover hver onsdag kl. 18.30
Vi har 10 sæt køller og kugler. Er der nogen, der selv har køller og kugler, så tag dem med.

Krolf er en blanding af kroket og golf. Det er startet som et familiespil og er et spil, hvor alle kan være med, uanset alder.

I år er der mulighed for spille turneringskampe. Det vil Hans Christian informere om.

Alle er velkomme!!

Krolfudvalget:
Hans Chr. Bruun, tlf. 28716468, mail: brunskov17@gmail.com
Inge Rostgård, tlf. 23714706, mail: rostg@bbsyd.dk

Ingen kommentarer: