Indsamling af madaffald - hvad mener du?


Lokalrådet har modtaget følgende fra Vejen Kommune:

Fra 2023 er det et lovkrav at alle kommuner skal have etableret en indsamlingsordning for madaffald. Vejen Kommune er derfor gået i gang med at indsamle erfaringer fra andre kommuner, der allerede har etableret ordningen. Vi har i den forbindelse brug for at høre, hvad Vejen kommunes borgere tænker om de mulige løsninger der er på området, og hvad de ser som kommende udfordringer i forhold til at have en sådan løsning hos dem selv.

Teknik & Miljø søger borgerdeltagelse til et antal dialogmøder om den kommende indsamlingsordning for madaffald. På mødet vil Teknik & Miljø præsentere, hvad madaffaldsordningen går ud på og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med de kommende valg, vi står overfor at skulle træffe. Her i processen har vi brug for input til besvarelse af nogle spørgsmål, eksempelvis:

Hvad er jeres holdning til at få en ekstra indsamlingsbeholder i forbindelse med indførelsen af den ny madaffaldsordning?


Deltagerne vil blive klædt på til, at kunne svare på spørgsmål, og der vil derfor ikke være noget krav om forberedelse. Der vil på mødet udelukkende være tale om en tilkendegivelse af meninger, baseret på den information præsenteret.


Er du interesseret i at komme med til dialogmøde i starten af 2019, så kontakt Karsten Petersen fra Lokalrådet inden den 16. december 2018 på vite@vite.dk eller 5239 0432.

Ingen kommentarer: