Ekstraordinær generalforsamling - Skrave Hjem & Kultur

Skrave Hjem og Kultur indkalder til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag, den 9. april 2019, kl. 19.00, i SamVærelset, Skrave Foreningshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Foreningens opløsning
3. Eventuelt

Alle er velkomne, stemmeret har dog kun medlemmer.

Bestyrelsen

Ingen kommentarer: