Sankt Hans

Søndag den 23. juni afviklede vi Petanque og Sankt Hans fest, vejret var fint og fremmødet OK, folk hyggede sig med forskellige konkurrencer og snak.
Resultater:

Petanque:
1. Københoved
2. Langetved

Traktorringridning:
1. Søren Gamborg
2. Jens Peter Oksen

Havetraktor ringridning:
1. Katja Christensen
2. Sigrid og Magnus

Cykelringridning:
1. Katja Christensen
2. Anne Katrine Strandridder

Heks:
1. Katja Christensen

Efter konkurrencerne og en pølse, gik vi om til bålet, der blev tændt, vi sang en sang, hvorefter båltaleren Henrik Ravn talte, talen er gengivet her:

Båltale 2019
Tak for invitationen til at holde båltalen.
Det er rart at kunne få lov til at være en del af de traditioner vi har her i Skrave. Godt at se I hygger jer med familie, venner og gode naboer.
Jeg vil gerne tale lidt over emnet ”det naturlige”
Det kommer sig af, at jeg har spekuleret over, hvorfor vi stadig holder Sankt Hans, og hvorfor vi gør det nu her til midsommer.
Det er jo en god blanding af gammel hedensk tradition og fejringen af Johannes døberens fødselsdag. Igennem tiderne har man udviklet på konceptet med div. hekse afbrændinger og ritualer. Men det jeg hæfter mig ved, er, at der helt fra hedensk tid vedbliver at afholdes en fest ved midsommer. Jeg tror at naturlige fænomener som f.eks. solhverv og midsommer taler til et eller andet i os mennesker. Det føles ligesom helt naturligt at fejre den slags.
Det får mig til at tænke på begrebet Tid. Nogle enheder er defineret af naturen, f.eks et døgn eller et år. Mens andre som: en uge eller weekend, time og minutter, sommer- og vintertid er noget vi mennesker har opfundet. Noget er naturligt og noget er matematisk eller opfundet.
Jeg tror at det har en eller anden betydning for, hvordan vi lever vores liv, om det sker på basis af et skema med klokkeslæt eller om vi lægger mærke til og giver plads til de naturlige rytmer og cyklusser. I vores vestlige verden med vores nok til tider ret hektiske liv, tror jeg vi har fjernet os fra det at lægge mærke til de naturlige rytmer. Det at vi ikke lytter til og respekterer vores biologi og naturlige rytmer og tidsbegreber tror jeg kan være en del af forklaringen på hvorfor så mange folk stresser.
Jeg mener det er vigtigt vi lærer at lytte og mærke efter hvad der føles naturligt, fordi det som regel er det rigtige. Naturen er jo stadigvæk meget klogere end vi tror. Et eksempel er hvis nogen skal købe et hus, så kan vi bruge vores hjerne langt hen af vejen til at måle op og sætte i skemaer med rationelle holdninger og logiske argumenter og matematiske
beregninger for hvorfor det skal være det ene eller det andet hus. Men når valget skal træffes er der som regel et eller andet ekstra, noget uforklarligt, noget som sagde vores mave eller hjerte noget, at det hus skulle altså ligge i Københoved f.eks. Vi lyttede til vores 6. sans. Og så viste vi at vi havde valgt rigtigt.
Et andet eksempel kan være inden for dating. I dag gøres den slags jo på computeren. Man sætter en profil op, med alle de helt rigtige fordele og argumenter, og man søger udfra en profil man forestiller sig skulle være det helt rigtige, hvorefter man kan tage på x antal dating-møder for kun at finde ud af at kemien ikke rigtig var der. I valget af partner bruger vi jo noget helt andet end det rationelle og logiske når vi skal finde ud af om vi passer sammen. Og kun naturen har svaret. Her er det kun en fordel at kende sig selv, kunne lytte til det som hjertet fortæller os og være i balance med sig selv.
Det naturlige er ikke stilstand, det sviger frem og tilbage, hen over midten, men hele tiden i forsøget på at finde balancen. På samme måde tror jeg vi bør lære at finde balancen mellem venstre og højre hjerne halvdele, mellem det logiske og rationelle og det intuitive og vores følelser.
Hvornår er noget naturligt? Mit svar er, når det føles rigtigt. Mit sidste eksempel er mht. antal. Vi mennesker er flokdyr. Det er i dag videnskabeligt bevist at ensomhed forsager flere sygdomme end alkohol, rygning og flere andre ting, til sammen. Vi har frihed til at være alene hvis vi vil. Men det mest naturlige er at søge et fællesskab. Et sted hvor man føler sig anderkendt, et sted hvor man føler sig forstået, et sted hvor man kan tage del i aktiviteterne, et sted hvor man kender sine naboer. Det naturlige antal eller størrelse, findes på flere niveauer: på familieniveau, i lokalsamfundet og på landsplan og på verdensplan. Vores forestilling om at en familie på 4 , er det rigtige, tror jeg mange må erkende er ramt ved siden af. Det giver stress når man selv skal stå for det hele. Det glæder mig at der i disse år igen eksperimenteres med nye former for sam-eksistenser, eller bofællesskaber, hvor man optimerer hverdagen. Man deler f.eks. børnepasning og madlavning mellem beboerne. Det giver
overskud af tid og energi. Og det er en god mulighed for, at udvikle sine demokratiske og sociale færdigheder.
På lokal-samfundsniveau vil jeg gerne ønske Skrave tillykke. Her har vi efter min mening det næsten perfekte antal. Hvis vi var færre vil være et problem for, at gennemføre alle de aktiviteter vi har, og omvendt hvis vi blev så store som bare i Brørup, så ville vi miste overblikket og ikke kende vores naboer.
Jeg vil slutte med håbet om at der fortsat må findes kræfter blandt os der vil yde en indsats for at bevare og udvikle det helt naturlige fællesskab vi har.
At det er det hele værd mærkes måske bedst en sommeraften i godt selskab.
Tak for ordet.

Brugsforeningens venner siger tak for et godt fremmøde.


Ingen kommentarer: