Bestyrelsen i Skrave Fitness

Efter generalforsamling og konstituerende møde ser bestyrelsen ud som følger.
Formand:              Karsten Nielsen
Næstformand:       Jane Lorenzen
Kasserer:               Ulla Rasmussen
Sekræter:              Frank Ib Andersen
Zone ansvarlig:      Cecilie Boisen

Ingen kommentarer: