Landsbyerne - mål og planer for Skrave


Hvilke udfordringer skal prioriteres?

Byrådet skal tage stilling til, hvad de "vil med" landsbyerne.
Derfor er det vigtigt, at så mange af os som muligt kommer med input. Dette kan du gøre ved at udfylde spørgeskemaet her:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GD9VWS41JNC6


Man starter med at vælge om besvarelsen gælder Langetved eller Københoved.
Det er kommunen, som har valgt at dele Skrave op i landsbyer. Lokalrådet arbejder selvfølgelig stadig samlet set for hele Skrave, og vi håber, at du vil udfylde spørgeskemaet, inden fristen udløber den 10. august 2020.


Workshop 27. august.

Besvarelserne for alle landsbyer i hele kommunen kommer til at danne baggrund for tre workshops i august. Skrave er inviteret den 27. august 2020, kl. 16:30-18:30 sammen med Føvling, Hjerting, Malt, Maltbæk, Nørbølling, Stenderup, Tobøl, Veerst og Vester Thorsted.
Du kan komme med!! Hvis du synes, det kunne være interessant så kontakt Tine. Vi kan deltage med op til tre personer fra Langetved og tre fra Københoved.


Baggrund - hvis du vil vide mere 

Kommuneplanen skal revideres, og et nyt krav i den forbindelse er, at der skal inddrages "strategisk landsbyplanlægning". Det er simpelthen blevet et krav i planloven. Det betyder blandt andet, at der aktivt skal tages stilling til, hvad Byrådet vil med landsbyerne i forhold til udviklingstiltag, planlægning m.m.
Vejen Kommune har allerede fået den første analyse af kommunens landsbyer. Du kan hente den her:
https://vejen.dk/politik/landdistrikter-og-lokalraad/landsbyanalyser/Kontaktperson, Skrave Lokalråd: Tine Steensen, tlf 6127 9177.

Skrave Lokalråd

Ingen kommentarer: