Menighedsrådets konstituering

 Menighedsrådet ved Skrave kirke har konstitueret sig.

Formand: Britta Mølgaard Holst
Næstformand og kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen
Kasserer: Christen Dall
Kirkeværge: Jørn F. Hansen
Sekretær: Dorthe Mortensen

Menighedsrådet har planlagt møder det kommende halve år. Det er den 27. januar, 24. februar, 24. marts, 21. april, 19. maj og 30 juni. Møderne holdes i Graverhuset, medmindre de gældende afstandskrav fortsætter, så afholdes møderne i Konfirmandhuset i Skodborg. 

Ingen kommentarer: