Fælles mødesteder - Landdistriktspuljen 2021

Sidder du med ideen til et godt projekt, der falder ind under emnet for Vejen Kommunes Landdistriktspulje i 2021:

Fælles mødesteder til natur- og kulturoplevelser

Vejen Kommunes landdistriktsudvalg har også i år afsat en pulje til realisering af mindre projekter i landdistrikterne. Puljen er på 325.000 kr. 

Puljen kan anvendes til forskellige formål som udarbejdelse af projektforslag eller mindre fysiske tiltag. Der kan endvidere søges tilskud til anskaffelse af materialer i forbindelse med fælles landsbyprojekter, men ikke til indkøb af løst inventar og materiel. Formålet med puljen er at understøtte en række tiltag, som forskønner et område eller udvikler nye muligheder.

Forsamlingshuse og lokalråd i kommunens landdistrikter kan søge puljen. Øvrige foreninger kan også søge, men her skal lokalrådet i den by, som foreningen har hjemme, godkende projektet.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2021.

Kontakt 
Skrave Lokalråd
Tine Hv. Steensen, tlf. 61279177, tinehvst@gmail.com 

eller 
Københoved Forsamlingshus
Jens Anker Boisen, tlf. 40441129

Ingen kommentarer: