Her gik grænsen 1864 – 1920 - på sporet af 56 års grænsehistorie

Skrave Hjemstavnsforening:

Det vil være kendt for en del, at vi har været med i et tværfagligt arbejde omkring projektet

Her gik grænsen 1864 – 1920 - på sporet af 56 års grænsehistorie.

Den officielle indvielse er blevet skubbet flere gange, men nu skal det være:

Søndag den 20. juni 2021 fra kl. 10.00 -14.00 sætter vi fokus på Kongeågrænsen - den grænse, der forsvandt i 1920.

I egen bil kan man krydse grænsen mere end 12 steder – ved at følge kortet i en ny folder over hele grænseforløbet. Turen fører dig gennem et varieret landskab; fra morænelandskab over ådale, bakkeøer, indlandsklitter til marsk. Undervejs vil du kunne besøge nationale samlingssteder som Skamlingsbanken og Skibelund Krat, se genforeningssten, grænsesten, gamle toldsteder og gendarmboliger.

Eller grib cyklen og vælg mellem 7 lokale cykelruter, langs Kongeågrænsen, som alle er cirkulære. Turene er familievenlige, mellem 20 og 30 km lange.

De gratis foldere over ruterne udleveres ved startstederne, bl.a. rastepladsen ved Skodborghus, Vamdrup, Hejlsminde og Christiansfeld. Et mere detaljeret program bliver annonceret senere. Se også www.hergikgraensen.dk
………………………………………………………………………………………………………………

Der vil også være busture med guide langs den østlige del af den gamle grænse med udgangspunkt i Hejlsminde og Vamdrup, den 14. august kl. 10-16 og langs den vestlige del med udgangspunkt fra Skodborg den 15. august kl. 10-16. Yderligere oplysninger vil komme.

Turene er arrangeret af Lokalhistoriske Arkiver langs Kongeåen, Kongeåmuseet og Museet på Sønderskov.

Ingen kommentarer: