Eventdagen 20. juni - Skrave Hjemstavnsfor.:

Eventdagen, den 20. juni, med indvielse af cykel- og bilrute langs den gamle Kongeågrænse, startede i regn, lyn og torden. Vi fik dog opstillet en stor pavillon, flag m.m. inden klokken 10.

Borgmester, Egon Fræhr, og formanden for arkivrådet, Anker Ravn Knudsen, holdt tale og åbnede officielt ved at løfte den rød-hvide ”grænsebom”.

Enkelte seje, trofaste lokale folk var mødt frem. Men alt i alt så det hele meget vådt ud, så forventningerne kunne ligge på et lille sted. Som tiden gik, kom flere og flere bilister, der var startet i Hejlsminde – sandelig også cyklister + tilfældigt forbipasserende, der gerne ville have foldere udleveret, snakke og spise en sandwich.

Humøret var fint, og der var kun positive udsagn. En god oplevelse!

Vi kunne pakke sammen kl. 15. i tørvejr, men kraftig blæst, så et par af de frivillige var nær fløjet med pavillonen hen over grænsen!


Ingen kommentarer: