Forsamlingshusets bestyrelse har konstitueret sig

Bestyrelsen for Københoved Forsamlingshus har konstitueret sig som følger:

Formand: Jens Anker Boisen
Næstformand: Per Sønning 
Kasserer: Inger Poulsen 
Sekretær: Camilla Hauschildt 
Medlem: Simone Andersen 
Suppleant Kim Jørgensen (tilbydes at deltage i bestyrelsesmøderne)

Ingen kommentarer: