Vil du interviewes til et studieprojekt om udvikling af landskabsprojekter?

Et hold landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet skal på feltstudie til den del af kommunen, der ligger ved Ribe å-system. Til det feltstudie ønsker de at mødes med lokale borgere.

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?
Fra februar til april 2023 vil et hold studerende fra Københavns Universitet udforske muligheder for by- og landskabsudvikling omkring Ribe Å-systemet i dialog med kommunale planlæggere, politikere, borgere, foreninger og erhvervsdrivende som er engagerede i den lokale udvikling. Opgaven er at udvikle landskabsprojekter med udgangspunkt i stedets eksisterende kvaliteter, potentialer og udfordringer. Projekterne skal understøtte udviklingen af byerne og landskaberne i forhold til aktuelle og fremtidige udfordringer særligt i forbindelse med klimaforandringer, mere vand i landskabet og den grønne omstilling, eksempelvis:

  • Klimahandling og vand: Plads til (mere) vand i landsbyer og landskabet
  • Klimahandling og grøn omstilling: Rum for grøn levevis og produktion
  • Klimahandling og biodiversitet: Naturudvikling og bedre adgang til naturen fra landsbyer og i det åbne land.

HVEM SØGER DE OG HVORNÅR
De vil gerne finde frem til borgere og foreninger, som har tid og lyst til at bidrage med lokal viden og ideer i samarbejde med de studerende. Det drejer sig om at mødes med en lille gruppe på 3-4 studerende til en ”walk-and-talk” på stedet lørdag d. 11. februar eller søndag d. 12. februar. De studerende er ikke stedkendte. De kommer fra hele Danmark og også fra en række andre lande. Gennem samtaler med jer og andre lokale aktører vil de gerne lære om, hvad I ser som stedernes kvaliteter og potentialer ift. deres temaer, allerede igangværende aktiviteter og projekter, ideer for nye udviklingsmuligheder og også de udfordringer I ser for landsby- og landskabsudvikling.

HVAD FØRER DET TIL
Med input fra samtalerne vil de studerende udvikle en række projekter for udvalgte steder. De vil dokumentere projekterne i en kursusavis, som de meget gerne sender til alle, som har bidraget undervejs. Fra 2014 til 2022 har der været samarbejde med bl.a. Thisted, Bornholm, Morsø, Odsherred og senest med Lejre Kommune omkring klimahandling og udvikling af nye forbindelser til naturen. Du kan se eksempler på tidligere studerendes projekter fra Lejre i kursusavisen fra 2022 
(det tager måske lidt tid at åbne den store fil).

ER DU INTERESSERET I AT DELTAGE?
Hvis det lyder interessant, så kontakt Tine på tinehvst@gmail.com eller 61279177 senest den 16. januar 2023.

Ingen kommentarer: