Konstituering i Fitness bestyrelse

Fitness bestyrelse har konstitueret sig som følger:
Formand:                Karsten Nielsen
Næstformand:        Tommy Weifenbach
Kasserer:                Ulla Rasmussen
Sekretær:                Karsten Nielsen
Menig:                    Jane Lorenzen
Menig:                    Cecilie Boisen

Ingen kommentarer: