Skrave Hjemstavnsforening

Efter generalforsamlingen den 2. marts, har Hjemstavnsforeningens bestyrelse konstitueret sig sådan:

Formand: Hans Chr. Bruun
Næstformand: Hanne Fabricius
Sekretær: Martha Ravn
Kasserer: Solvejg Holm
Menigt bestyrelsesmedlem: Jens Henning Sørensen

Som arkivleder er udpeget Solvejg Holm

Aksel Christensen fortalte efterfølgende om sit liv. 49 var mødt op, og vi er glade for den store opbakning.

Ingen kommentarer: