Enkelte ledige pladser på Klar dig selv i 3 dage-kurset i Skrave

Kurset, hvor Beredskabsforbundet kommer og introducerer os til, hvordan vi kan klare at samfundet bliver udfordret, bliver gennemført. Der er enkelte ledige - 4 stk. - pladser, til dig, der er hurtig. Det var det her: 

Kan du klare dig selv i 3 døgn eller mere? Kursus i Skrave

Når større dele af samfundet rammes, tager redningsberedskabet sig først og fremmest af det kritiske, så f. eks. sygehuse og plejehjem kan fungere. Imens skal du, din familie og dine naboer klare jer selv - måske uden strøm, vand eller internet. 

Vil du gå i panik, falde om eller være forberedt?

Med et to-timers kursus fra Beredskabsforbundet afholdt i Skrave Foreningshus, så har du viden til at forberede dig og til at kunne håndtere situationen.

Det er gratis at deltage, der er en kop tør kaffe undervejs.

Det foregår i Skrave Foreningshus, SamVærelset (brug indgangen til Gymnastik og gå op ad trappen)

TIRSDAG DEN 28. MARTS kl. 19.00.

Der er plads til 20 personer. Tilmelding er først til mølle til Charlotte på mobil 23 28 56 47. Skriv dit navn og antal du melder til. Du får sms retur om du har fået plads. Er interessen meget stor, så bliver det tilpasset, så der kan deltage 1 person pr. husstand. Det vil du få besked om. Tilmelding skal ske inden 24. marts. 

Arrangementet afvikles iflg. aftale med Skrave Lokalråd. 

Årets Tour de Middag i Skarve

Skraves Tour de Middag finder i år sted lørdag d. 25. marts 2023 kl. 17.00

Nu har du / I igen mulighed for at lære lidt flere folk at kende i Skrave ved sognets 5. udgave af ”Kend din nabo”. 

Konceptet er følgende:

I løbet af aftenen bliver du budt på en 3-retters menu, dog bliver denne indtaget hos 3 forskellige værter i sognet. Det er op til hver enkelt værtspar, hvorvidt de vil servere hotdogs eller hummere. Efter den sidste ret mødes alle deltagerne til fælles kaffe & hygge på Bennetgård.

Man melder til enten som gæst eller vært. Hver vært/værtspar laver tre retter, som de spiser sammen med tre forskellige hold gæster (à ca. 6 personer). Som gæst får du at vide, hvor du skal gå hen og spise forret, senere fortæller værten dig, hvor næste ret skal indtages.

Det koster 175 kr. pr. person at deltage. Værterne betaler ikke, men får et beløb på 1.000 kr.til dækning af udgifter.Gæsterne medbringer selv drikkevarer til maden.

Alle er velkomne – unge, gamle, enlige, par, nye tilflyttere og de ”indfødte”. Så nyd en børnefri aften i voksnes selskab.

Program: Kl. 17:00 Ankomst til det første værtspar

Kl. 17:15 Forret.

Kl. 18:45 Hovedret.

Kl. 20:30 Dessert.

Kl. 22:00 Kaffe og hygge på Bennetgård.

Tilmelding og evt. spørgsmål skal ske til

Vibeke Fyhn 4056 1403 - Frank Buur 4045 8610 / 2921 2177

Karen Sofie Thorøe 3150 8049 - Dorte Holm Hansen 6176 1307

Betaling via MobilePay eller kontant inden den 18. marts 2023.

Ved tilmelding - husk at oplyse din/jeres adresse, tlf. nummer og mailadresse.

Konstituering i Fitness bestyrelse

Fitness bestyrelse har konstitueret sig som følger:
Formand:                Karsten Nielsen
Næstformand:        Tommy Weifenbach
Kasserer:                Ulla Rasmussen
Sekretær:                Karsten Nielsen
Menig:                    Jane Lorenzen
Menig:                    Cecilie Boisen

Borgermøde referat del 2 Skrave for alle 23.2.23

 2. del af referatet fra borgermøde om ny foreningsstruktur


Her kommer arbejdsgruppens visioner for foreningslivet i Skrave fremover.

Vi blev inspireret af ”Timring modellen”, som blev præsenteret på et møde i Lintrup, 1. november 2021. Vi har udarbejdet vores egen model ”Skrave modellen”, som blev præsenteret på borgermødet.

Vision:

Vision er målet for fremtiden. Beskriver det ønskede fremtidige billede af foreningen. Uden mission er det svært at vide hvad vil ønsker at arbejde hen imod.

> At skabe et velfungerende lokalsamfund, hvor vi sikrer relevant fornyelse af aktiviteter og styrker de

allerede velfungerende

> Samle alle foreninger i Skrave.

Mission:

Mission handler om nutid. Beskriver foreningens kernefunktion – hvad tilbyder vi

> Vi skal have gode rammer, så vi kan fortsætte det høje aktivitetsniveau.

> Det skal være givende at ”arbejde” lokalt.

> Hver især skal arbejde med det, vedkommende har lyst til.

> Der skal være nem adgang til sparring om nye ideer.

> Vi skal løfte i flok og alle skal kunne være med

> Vi skal have Skrave på landkortet – hele tiden.

Hvorfor:

> Vi skal styrke vores lokale samfund.

> Det bliver sværere og sværere at finde bestyrelsesmedlemmer til alle poster i foreningerne.

> De fleste vil hellere deltage i et tidsbegrænset projekt end i en bestyrelse.

> Det er vigtigt at engagere og fastholde vores unge mennesker og tilflyttere.

> Det er i høj grad ”Tordenskjolds soldater”, der driver aktiviteterne, så vi skal passe på, at de ikke ”brænder ud”.

> Vi skal sikre relevant fornyelse af aktiviteter og styrke de allerede velfungerende aktiviteter.

Hvordan:

> Vi vil ændre de nuværende foreninger og aktiviteter til at være en del af én flerstrenget forening – i det

omfang de ønsker/det kan lade sig gøre at være med.

> Der skal være en overordnet ”bestyrelse”, (koordinations gruppe/ledelse) der virker som coach og

samlende funktion for alle aktiviteter.

> Der skal være én fælles pengekasse, men et separat regnskab/konto for hver enkelt aktivitet/udvalg.

> Funktioner som fx økonomi, herunder sponsorarbejde, samt kommunikation og omsorg for de frivillige, skal lægges i hver sin funktion, der er fælles for alle aktiviteter, for at lette arbejdet i de enkelte aktiviteter/udvalg.

> Vi skal arbejde for, at det er attraktivt at flytte til Skrave, så huse til salg hurtigt sælges.

> Alle nye aktiviteter drives nedefra.

Næste del beskriver, hvordan arbejdsgruppen foreslår, at vi organiserer os.

Axel Mølgaard Holst er indstillet til unglederprisen i Vejen kommune.


 

Sognemøde og kirkefrokost

Søndag den 19. marts kl. 10.30. 

Efter gudstjenesten i Skrave kirke, inviterer menighedsrådet til vores årlige sognemøde og kirkefrokost i Graverhuset. 

På mødet vil vi orientere om hvad vi har arbejdet med det forgangne år, samt vores planer for det kommende år. Hvis der er noget du gerne vil vide om vores arbejde, eller har forslag til os, er her muligheden.

Alle er velkomne

Venlig hilsen Skrave menighedsråd

Gymnastikafslutning

 AFSLUTNING AF GYMNASTIKSÆSON 2022-23

FREDAG DEN 24. MARTS 2023

KL. 17.30 I SKRAVE FORENINGSHUS

ALLE ER VELKOMMEN

Vi starter aftenen med aktiviteter rundt i huset, hvor de forskellige former for bevægelse kan afprøves:

- Yoga

- Cross fitness (udendørs)

- Hockey

- Mandehørm/Liv i Bevægelse/Kondition og styrke

- Indoor cykling

Efter aktiviteterne er der fælles spisning.

Bestil/betal smørrebrød á kr. 35,- pr. stk. på tlf. 27894433 senest 21/3.

Eget mad må også gerne medbringes.

Der sluttes med kage/kaffe.

MEDBRING selv service og drikkevare.

Vi ses
Gymnastikudvalget