Skrave Avis er omdelt - tøm din postkasse!

Så er Skrave Avis 2019 delt ud i Skrave Sogn. Tjek lige jeres postkasser, så den ikke ligger og bliver våd.
Vi håber, det vil blive god læsning en regnfuld søndag.

Er der nogen, der ikke har fået, eller ønsker flere, er man velkommen til at kontakte Inge på tlf. 23714706.

Vi har en rettelse til artiklen om bogbussen, idet Vejen Kommune netop har meddelt, at man har besluttet at reducere bussens køredage fra årsskiftet. I det nye år kommer bogbussen til Københoved hver anden onsdag, (dvs. alle lige uger undtaget skoleferier) kl. 18.45 - 19.15. Holdepladsen er fortsat ved forsamlingshuset.

Billedet under artiklen om den nye bestyrer i forsamlingshuset er for øvrigt af vores nye bestyrer Marie Sørensen.

Avisen vil inden længe også være tilgængelig elektronisk her på siden.


Bogbussen er i Skrave hver onsdag i lige uger

Fra januar 2020 er bogbussens tider ændret som følger:
Vejen Kommunes bogbus holder ved Københoved Forsamlingshus hver onsdag i lige uger fra kl. 18.45 til kl. 19.15 - dog undtaget skoleferier.

Alle kan låne på Vejen Kommunes biblioteker og dermed i bogbussen, uanset bopæl. Tilbuddene er gratis. Bibliotekerne og bogbussen er ikke kun bøger, du kan også låne film, spil, musik, noder, lydbøger, tidsskrifter, oplevelsesbokse og sprogstimulerende materialer.
Personalet i bogbussen hjælper gerne med at finde det, du har brug for. De bestiller gerne materialer og tager dem med, næste gang bogbussen kommer forbi.

Har du spørgsmål eller forespørgsler til bogbussen, kan du kontakte denne på tlf. 2924 3604.

Man kan få en SMS fra Bogbussen, når den f.eks. er aflyst. Tilmeld dig ved at sende en SMS til 1910 med teksten: vejbib kø
Du skal tilmelde dig, selvom du allerede får SMS'er om reserveringer og snarlig aflevering.

Julekoncert i Skrave Kirke

Torsdag den 12. december kl. 19.00
Julekoncert med Skodborg/Skrave Kirkekor.
Vi byder velkommen til en stemningsfuld aften, med korsang og orgelmusik.
Efter koncerten byder vi på kaffe og kage.
Alle er meget velkomne og der er fri entré.

Julemærkemarch

Den lokale march er på ca. 5 km og starter ved Foreningshuset, Skravevej 14.

Søndag den 8. december 2019, kl. 10.00


Efterfølgende er der en kop varm kakao til deltagerne.

Prisen er 25,- kr pr. deltager, som går ubeskåret til Julemærkefonden.


Familie og Friluft (SUIF)

Nyt medlemssystem

Skrave Fitness har taget Conventus i brug til at håndtere medlems indbetalinger, konteringer og regnskab. Samtidig har vi fået en ny bruger venlig hjemmeside "Skravefitness.dk". Vi håber at de nye tiltag vil være til hjælp for både for medlemmer, instruktører og bestyrelsen. Er der tvivls spørgsmål, så ret henvendelse til en instruktør eller bestyrelsen.

Sangeftermiddag på Bennetgaard

Onsdag den 4. december kl. 14.00
Inviterer Skrave menighedsråd igen til Sangeftermiddag, i samarbejde med Bennetgaard.
Organist Ida Dahl spiller for, til ønsker på sange og salmer fra Bennetgaards gæster og andre der har lyst til at synge med.
Mon ikke eftermiddagen kommer til at byde på en del julemusik.
Bennetgaard sørger for kaffe og kage, som kan købes for 40 kr. pr. deltager.
Alle er velkomne

Ny bestyrer i forsamlingshuset

Pr. 1.12.2019 bestyrer Marie Sørensen Københoved Forsamlingshus. Marie bor i Bække, og hun kan kontaktes på tlf. 40487068 ang. arrangementer i forsamlingshuset.

Vi håber, at alle vil tage godt imod Marie.

Bestyrelsen