SUIF

SUIF INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING Onsdag den 13. Marts 2024 i Københoved forsamlingshus. Alle er. Velkomne til spisning kl. 18.00 Generalforsamling starter kl. 19.00 Dagsorden i følge vedtægterne. Foreslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før på mail. Tilmelding til spisning på sms 53353578 eller mail janelorenzen66@gmail.com Mvh. SUIF

SOGNEFEST 2024

Kære alle Skrave borgere
Husk det er i morgen, mandag den 4/3-2024
kl. 19.00, vi skal planlægge Sogneuge 2024.
Kom og vær med, så vi kan få nogle fantastiske dage med hinanden😃
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag i uge 24, hvor festudvalget er i gang med, at banke et brag af en fest op.
Vi ses 🤩

Generalforsamling i Skrave Lokalråd

Der afholdes generalforsamling i Skrave Lokalråd lørdag den 2. marts 2024 kl. 9.30.

Mødet afholdes i Københoved Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Lokalrådet

DET GULE PROGRAM

Husk deadline 1. marts for arrangementer, som skal med i det gule program for perioden 1. april til 1. august.

Det gule program udkommer bliver uddelt til hele sognet flere gange om året, så få endelig dit arrangement i det gule program.

Lokalrådet

Generalforsamling - Skrave Hjemstavnsforening

Sæt X ved den 29. februar

Skrave Hjemstavnsforening holder generalforsamling kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter kaffen vil forfatter Heidi Bobjerg fortælle om sine oldeforældres skæbne: Om oldefaderen, der blev fundet hængt i Klelund Plantage - og om en barsk tilværelse efterfølgende for hendes oldemor og børnene.

Foredraget ledsages af billeder.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling i Skrave Fitness

 Skrave Fitness afholder generalforsamling Tirsdag d. 12. Marts kl. 18:30 i SamVærelset i foreningshuset.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dg før generalforsamlingen.

Foreningen vil gerne have en debat om foreningens fremtid. Skal Skrave Fitness nedlægges som selvstændig forening og blive et udvalg/arbejdsgruppe under den fremtidige struktur i Skrave?

Foreningen giver lidt at spise og drikke kl. 18:30. Generalforsamlingen starter kl. 19.00.