Indvielse ved kirken

På søndag den 26. maj efter gudstjenesten kl. 9.00, inviterer menighedsrådet til indvielse af vores nye faciliteter ved kirken. Vi byder på kaffe, kage og portvin. 

Håber at se jer 😀

Venlig hilsen menighedsrådet ved Skave Kirke

Årets sognefest med Midt om natten

Så er det tid til at købe billetter til årets fest den 15.6.24, så smut forbi https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/121868?

Husk hvis du køber 10 eller flere billetter på en gang får du en gratis drinks pakke. Vi ses, Hilsen Festudvalget 👍🙂

FAMILIE- OG FRILUFTSLIV

FÆLLESSPISNING FOR FOLK FRA SKRAVE Så er det tid til en hyggelig aften. Fredag d. 24. maj 2024 kl. 18.30 i foreningshuset, Skravevej 14. Vi mødes og og hygger os med mad og spiller, strikker og snakker eller hvad vi nu har lyst til. Kom og få en hyggelig aften og tag gerne naboen med. Alle er velkomne. Pris: Voksne ca 110 kr, Børn ca. 55 kr. Vi glæder os til at se jer. Tilmelding til Jane på sms til 53353578 senest d.23. maj

Sangeftermiddag på Bennetgaard

 Tirsdag den 21. maj kl. 14.00 er der Sangeftermiddag på Bennetgaard. Organist Ida Dahl spiller til sang ønsker fra Bennetgaards gæster fra Syd Slesvig og gæsterne fra lokalområdet. Alle er velkomne. Bennetgaard står for kaffen, som koster 40 kr.

Venlig hilsen

Skrave Menighedsråd og Bennetgaard


BØRNEBANKO

HUSK - BØRNEBANKO

Søndag d. 26 Maj kl. 10 til ca. 11.30
i Københoved forsamlingshus.
Alder: 3-10 år - der benyttes tegninger og ikke tal på pladerne.
Der kan købes pølsehorn, pizzasnegle og drikkevarer.
Mega fede præmier på højkant - bl.a billetter til GLAD ZOO og BØRNE PARKROCK.

Ekstraordinær generalforsamling i Skrave Lokalråd

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Skrave Lokalråd onsdag den 15. maj 2024 kl. 19.00.

Mødet afholdes i Samværelset i Skrave Foreningshus.

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forslag fra bestyrelsen: “Skrave Lokalråd nedlægges pr. 31. maj 2024. Alle aktiviteter, midler, opgaver og forpligtigelser overgår til foreningen Skrave for Alle.”
5. Eventuelt

Lokalrådet

Orienteringsmøde

Tirsdag den 14. maj kl. 20.00 i Københoved Forsamlingshus, er der orienteringsmøde om efterårets menighedsrådsvalg. 

På orienteringsmødet skal vi i menighedsrådet bl.a. orientere om vores arbejde i kirken i de sidste 4 år, som er det samme som menighedsrådets funktionsperiode. Vi vil også fortælle om kommende opgaver. Samt dato og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges for at vi fortsat kan have et menighedsråds i Skrave. 

Valgforsamlingen er tirsdag den 17. september kl. 19.00. 

Hvad er et menighedsråd? Menighedsrådet i Skrave er valgt for en fireårig periode, til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter. Pga. sognets størrelse, består menighedsrådet af mindst mulig antal medlemmer, 5 folkevalgte og præsten, som er født medlem af rådet. 

Man vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Menighdsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale befolkning og folkekirke.

Menighedsrådet har ansvar for:

  • Kirkelivet - gudstjenester, bryllup, dåb, begravelse, sang og musik arrangementer m.v.
  • Kulturarven - kirkebygninger
  • Kirkegården 
  • Personaleledelse
  • Kirkens økonomi

Vil du være med til at udvikle og bevare kirkens identitet og fællesskab?
  • Er du villig til at samarbejde og lytte til andre?
  • Er du villig til at tage ansvar og påtage dig forskellige opgaver i forbindelse med kirkens liv og aktiviteter?
Så vil du helt sikkert også finde det givende og meningsfyldt at stille op til det lokale menighedsråd - og bidrage til lokalsamfundet og styrke kirkens rolle som et vigtigt centrum for fællesskab og åndelighed.

Venlig hilsen det nuværende Menighedsrådet ved Skrave Kirke
Christen Dall
Gunvor Thygesen
Dorthe Mortensen
Majbrit Holst Nielsen
Britta Mølgaard Holst