Affaldsindsamling

Lørdag den 1. april 2023 kl. 09.30 er der affaldsindsamling i Skrave Sogn.

Der startes med kaffe og rundstykker ved Foreningshuset, Skravevej 14, derefter fordeles ruterne mellem de fremmødte.

ALLE, både unge og ældre er velkommen til at deltage, der haves nogle gribetænger, der kan lånes.

Vi ses
Lokalrådet

PostNord Danmark Rundt kommer gennem og omkring Skrave

Måske hørte du fornyligt, at cykelløbet PostNord Danmark Rundt har etapestart i Vejen den 17. august 2023. Fra sædvanligvis pålidelig kilde vi fået opsnuset, hvor præcist cykelrytterne kommer forbi, når de kommer gennem Skrave-området. Tidspunkter p.t. ukendte. 

Du finder ruten i detaljer her: https://ridewithgps.com/routes/42122839 (nyt link) 

Vil du være med til at lave publikumsopbakning og andet halløj, når løbet kommer igennem Skrave Sogn - så giv Jørgen Mølgaard et praj. Du kan fange ham med en sms på 20 95 07 93.

JVs beskrivelse finder du her: https://jv.dk/vejen/vejen-bliver-del-af-kaempe-cykelfest-danmark-rundt-faar-start-foran-raadhuset-paa-konge-etape

Her kommer sidste del af referatet fra borgermødet

 Her kommer sidste del af referatet fra borgermødet


”Jeg har en ide – er der nogen, der også synes, det er en god ide og vil være med til at arrangere? – Jeg går til

aktivitetskoordinatoren, undersøger om andre vil være med og skal selvfølgelig undersøge om der er andre aktiviteter i støbeskeen samme tid. Ellers kan jeg gå i gang med at planlægge. Lave budget med forventede udgifter og indtægter. Evt. søge om underskudsgaranti/sponsorstøtte etc.”

Sådan kunne en ny aktivitet eventuelt opstå. Der er naturligvis mange andre måder, det kan ske på.

Grundtanken er, at ny initiativer ikke kommer fra en bestyrelse, der skal finde på et eller andet. Men

derimod fra en eller flere personer, som brænder for at sætte netop denne aktivitet i gang, og som kan

koncentrere sig om denne ene aktivitet.

Oplægget fra arbejdsgruppen er, at hver aktivitet som minimum skal hvile i sig selv økonomisk.

Så bidrager de aktiviteter, der giver overskud, til at vi har råd til at hjælpe gode ideer, som ikke giver

overskud, men som er til glæde og fornøjelse for hele Skrave.

Men det er vigtigt, at der er plads i økonomien til at lave arrangementer, der ikke giver overskud.

Økonomi:

⮚ Vi vil gøre det nemmere at styre økonomien.

⮚ Bogføring og regnskab udarbejdet i Conventus. Det program, som Fitness og SUIF bruger i dag.

⮚ Hver aktivitet får sin egen konto i Conventus.

⮚ Der skal være 1 bankkonto og 1 økonomiansvarlig.

⮚ Der er mulighed for at købe hjælp til bogføring og opstilling af regnskab.

⮚ Der er nogle aktiviteter, hvor det giver god mening, at de i et vist omfang råder over – og er ansvarlig

for – egne midler. Det aftales med hver enkelt aktivitet.

⮚ Vi fik mange gode input til vores videre arbejde

⮚ Der var både forslag og bekymringer til den fremtidige økonomistyring

Arbejdsgruppen arbejder på at etablere et net af vejambassadører, som hjælper med kommunikationen ud til medborgere i et afgrænset område.

Vejambassadører:

⮚ En der påtager sig at byde tilflyttere velkommen og inddrage dem lokalsamfundet

⮚ En der står for at dele flyers m.v. ud

⮚ En der sørger for at opfordre folk til at møde op til arrangementer


Herefter blev udvalgets ideer drøftet og kommenteret ved bordene.

Deltagerne snakkede i grupper af fire, om hvordan de vurderer arbejdsgruppens oplæg. De bedømte

oplægget. Der var stor opbakning til at arbejde videre.

Alle fremmødte blev opfordret til at udfylde et blad til træet, med forslag til en ny aktivitet på de forskellige grene. Der kom ca. 60 blade på træet med masser af gode ideer.Maj-Britt S. Kreipke, Anders Kristensen, begge DGI og Rikke Wildenschildt, Vejen Kommune


Anders Kristensen afsluttede aftenen.

Der er tre vigtige opgaver: organisering, organisering, organisering.

Og vi skal ikke være bange for at tænke stort.

Og vi skal være gode til kommunikation. Det er vigtigt.

Vi vil fremover informere om nyt fra arbejdsgruppens arbejde her på hjemmesiden og på facebooksiden.

Endelig var der en opfordring til alle om at melde sig til arbejdsgruppen, hvis man vil være med til at påvirke foreningslivet i Skrave.

Indtil videre har tre personer tilkendegivet, at de vil deltage i arbejdet.

Tak til alle fremmødte for gode forslag og konstruktiv kritik.

Hædring af frivillige ledere i Vejen kommune

Vejen kommune laver hvert år et arrangement, hvor foreninger kan indstille ledere, foreninger mv til hædring. Axel Mølgaard Holst var indstillet til ungleder prisen, som gives til unge under 25 år, som gør en særlig indsat. Axel og Oliver (fra Holsted boldklub) var de 2 nominerede. Axel var indstillet for sit kæmpe arbejde i ungdomsklubben og det blev værdsat og han løb af med prisen. Ellinor Christensen var indstillet til hædring for at have været aktiv i Skrave UIF i mere end 25 år. Ellinor var desuden indstillet til årets lederpris, sammen med 33 andre frivillige i Vejen kommune, men her gik prisen til en anden.
I Skrave kan vi være stolte af, at have så mange frivillige og næste år, vil der helt sikkert være andre frivillige som bliver hædret.
Stort tillykke til Axel og Ellinor

p,s fra webmasteren: har du lyst til at give dit skulderklap ug udtrykke din anerkendelse, så klik på "kommentar" har under opslaget, log dig ind med din googlekonto og skriv. Eller gå på facebooksiden Lokallivet i Skrave og giv et like eller kommentar. Her skal du være logget ind med din facebookkonto.   

Hvor meget tjener folk i Skrave

I marts måned 2023 offentliggjorde Arbejdernes Erhvervsråd en rapport om, hvor meget folk en et område tjener - dvs. er en opgørelse på sogneniveau. 

Skrave Sogn har 230 beskæftigede, der i gennemsnit tjener 493.475 kr. Beløbet dækker lønindkomst før skat, overskud af selvstændig virksomhed, hororarer og pension. Tallet er for dem, der bor i Skrave Sogn - ikke dem, der arbejder der. Skrave ligger som nr. 15 ud af de 24 sogne i Vejen Kommune. 

Kilde: JyskeVestkysten, 19. marts 2023. 

P.s. dette opslag ligger som info til tilflyttere. 


Her kommer 3. del af referatet fra borgermødet

 Her kommer 3. del af referatet fra borgermødet


Vi har valgt at illustrere organisationen som et træ, da alle aktiviteterne er det væsentlige, og derfor er vist

som grene og blade på træet. Alt det, der skal understøtte aktiviteterne, er vist i træets stamme.

Grenene: Her sker der noget – her samarbejdes der om nye og gamle tiltag


Der er 6 grene på træet

● Udflugt – Danfoss Univers, Harte Værket, Haderslev Dam, Brunkulslejre

● Aktiviteter – Mortensaften, Kanotur på Kongeåen, Tour de middag, julemandsvækning, julebanko,

Hyttetur

● Drift og vedligehold – Landsbypedeller, Forsamlingshuset, Foreningshuset, Fitness,

Affaldsindsamling,

● Sang og kultur – foredrag, sangaften i Forsamlingshuset eller kirken, Sangeftermiddag på

Bennetgaard – koncerter i Forsamlingshuset eller kirken,

● Fest – Høstfest for voksne og børn, børne disco, Sognefest, (fastelavnsfest? Juletræsfest?

Julefrokost, Lederfest, Dilettant, Revy,

● Motion – Gymnastik, krolf, Gå motion, fodbold, spinning, fitness, Svømning, Yoga, udendørs fitness,

cykelture.

Måske skal der være en tovholder for nogle/alle grene.


Stammen = her er koordinationsudvalget/ledelsen/………. Samlet

1. Formand

2. Økonomiansvarlig (ikke kasserer – det kan der indkøbes hjælp til)

3. Sekretær

Dette er ”bestyrelsen”, som også får en suppleant, som kan være én de tre følgende:

Frivillighedskoordinator (ansvarlig for frivillige, lederpleje, hverve nye, inspirator, holder gang i de frivillige,

koordinere frivillige).

Aktivitetskoordinator

Kommunikationsansvarlig (Hjemmeside, facebook, Vejen Kommune, aviser, m.m.)

Formand, økonomiansvarlig, sekretær og supplenat vælges på generalforsamling.

De andre kommunikationsansvarlig, frivillighedskoordinator og aktivitetskoordinator kan udpeges.

Bindeledet til Vejen Kommune kan i første omgang være selvstændig. Der skal være navn på denne person.

Fremadrettet evt. varetaget af sekretæren.

Det skal være muligt at have ”følordninger” til de forskellige poster i koordinationsudvalget.

Udvikling:

Evt. udarbejdelse af ny Udviklingsplan for Skrave sogn.

Videreudvikling af Skrave for alle

Koordinationsudvalget = formand, økonomiansvarlig og sekretær har ansvaret for dette.

Skrave Ungdoms- og Idrætsforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 5. april

 Skrave Ungdoms- og Idrætsforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 5. april 2023 kl. 19.00, 

Sted:Samværelset i foreningshuset.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Valg af stemmetæller 

4. Vedtægtsændringer §5

 5. Evt.