Præmiespil 2019/20


Så er vi klar med en ny sæson af vores lokale Præmiespil.
Hver 2. måned året igennem udtrækkes 13 numre. Gevinsterne fordeles således:


Det først udtrukne nummer vinder 500 kr. Det 2. og 3. nummer vinder hver 100 kr.
Derefter trækkes der 10 numre på hver 50 kr.

Sæson 2019/20 er følgende numre udtrukket:


August:
29
180,108
187,77,117,133,209,36,169,30,195,178.


Okt:
154,
169,36,
56,8,57,105,184,159,96,123,124,131.

December.
122
99,117
211,129,75,22,66,61,52,32,193,110.

Februar.
11
1, 88
176, 97, 158, 114, 170, 210, 57, 165, 185 100.

Vi ønsker tillykke til vinderne. 

Bliver du også slettet i Nabohjælp??

Nabohjælp overgik til app i foråret 2019. Flere end 120.000 er allerede kommet med på appen, men hvordan ser det ud i Skrave?

Alle nabohjælpere, som ikke har logget ind på appen inden maj 2020, bliver slettet.Undgå at blive slettet - kom over på app'en..
Du kan få hjælp til komme på app'en umiddelbart efter Lokalrådets generalforsamling lørdag den 22/2  2020, kl 9.30. Så mød op og HUSK din smartphone.

Kort infofilm om app'en:
https://youtu.be/ykXNLehAz3g


Skrave Lokalråd

Tour de middag 2020


Invitationerne er delt ud - du kan melde til fra nu af......

Høstfest for børn og voksne

Hvert år arrangeres der en høstfest for børn og en høstfest / løvfaldsfest for voksne.
Ved høstfesten for voksne, der afholdes i Københoved Forsamlingshus, offentliggøres det nye høstfestudvalg, som arrangerer næste års høstfeste. Dette inkluderer også opsætning mm. af fissemanden.

Dette års høstfest for børn foregår lørdag, d. 05.09.20, kl. 14.00, ved Foreningshuset.

Årets høstfest / løvfaldsfest for voksne afholdes fredag, 23.10.20, kl. 19.00, i Københoved Forsamlingshus.

Der omdeles indbydelse til alle husstande.

Fastelavnsfest

Der er fastelavnsfest i Skrave for både børn og voksne

den 23. februar - kl. 9.00 i Skrave Kirke til børnegudstjeneste (kom gerne udklædte) og kl. 10.00 i Foreningshuset. 

Et par hyggelige timer med tøndeslagning for børn og voksne og andre sjove lege.
Der vil også være fastelavnsboller, saftevand, kaffe og te.
Pris 50 kr.

Med venlig hilsen
Familie- og friluftsliv

Generalforsamling i Skrave Brugsforening A.m.b.A

Generalforsamlingen afholdes mandag den 17. februar 2020
kl. 19.30 i SAM-værelset i Foreningshuset, Skravevej 14.

Dagsorden i følge vedtægter.

Alle er velkommen, stemmeret har kun andelshavere.

Vel mødt
Skrave Brugsforening A.m.b.A/Skrave Mini Center

Babysalmesang

Onsdag den 19 februar kl. 10.30 - 12. 30, starter forårsholdet.
Forløbet er på 10 gange. Sidste gang er onsdag den 29. april.
Mød andre børn i alderen 0-12 måneder og deres mødre. Der er mulighed for at amme, made og pusle undervejs. Bagefter drikker vi en kop te eller kaffe.
Det er gratis af deltage. Medbring selv tæppe, som barnet kan ligge på.
Leder af babysalmesang er organist Ida Dahl, som kan kontaktes for yderligere oplysninger eller hvis du har spørgsmål vedr. babysalmesang på 21 49 75 02