Aflysning af gudstjeneste

Der er ingen gudstjeneste i Skrave Kirke søndag den 2. august. Kim Bach skal afløse i Rødding.
Der er gudstjeneste i Skodborg Kirke kl. 9.00

TV Syd Sommertour 2020 fra Skrave


Du kan se udsendelsen fra 29.07.20 her via dette link

TV Syd Sommertour 2020 live fra SkraveOnsdag den 29.7. kl 19.45 sender TV Syd live fra Foreningshuset.

Der sendes fra Krolf og vi vil gerne have tilskuere eller andre aktiviteter på området. 

Der bliver et par interviews, som er planlagt - så vær ikke bange for at komme forbi og se, hvordan det bliver til.

Per Sønning
                      

Landsbyerne - mål og planer for Skrave


Hvilke udfordringer skal prioriteres?

Byrådet skal tage stilling til, hvad de "vil med" landsbyerne.
Derfor er det vigtigt, at så mange af os som muligt kommer med input. Dette kan du gøre ved at udfylde spørgeskemaet her:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GD9VWS41JNC6


Man starter med at vælge om besvarelsen gælder Langetved eller Københoved.
Det er kommunen, som har valgt at dele Skrave op i landsbyer. Lokalrådet arbejder selvfølgelig stadig samlet set for hele Skrave, og vi håber, at du vil udfylde spørgeskemaet, inden fristen udløber den 10. august 2020.


Workshop 27. august.

Besvarelserne for alle landsbyer i hele kommunen kommer til at danne baggrund for tre workshops i august. Skrave er inviteret den 27. august 2020, kl. 16:30-18:30 sammen med Føvling, Hjerting, Malt, Maltbæk, Nørbølling, Stenderup, Tobøl, Veerst og Vester Thorsted.
Du kan komme med!! Hvis du synes, det kunne være interessant så kontakt Tine. Vi kan deltage med op til tre personer fra Langetved og tre fra Københoved.


Baggrund - hvis du vil vide mere 

Kommuneplanen skal revideres, og et nyt krav i den forbindelse er, at der skal inddrages "strategisk landsbyplanlægning". Det er simpelthen blevet et krav i planloven. Det betyder blandt andet, at der aktivt skal tages stilling til, hvad Byrådet vil med landsbyerne i forhold til udviklingstiltag, planlægning m.m.
Vejen Kommune har allerede fået den første analyse af kommunens landsbyer. Du kan hente den her:
https://vejen.dk/politik/landdistrikter-og-lokalraad/landsbyanalyser/Kontaktperson, Skrave Lokalråd: Tine Steensen, tlf 6127 9177.

Skrave Lokalråd

Præmiespil 2019/20


Så er vi klar med en ny sæson af vores lokale Præmiespil.
Hver 2. måned året igennem udtrækkes 13 numre. Gevinsterne fordeles således:


Det først udtrukne nummer vinder 500 kr. Det 2. og 3. nummer vinder hver 100 kr.
Derefter trækkes der 10 numre på hver 50 kr.

Sæson 2019/20 er følgende numre udtrukket:


August:
29
180,108
187,77,117,133,209,36,169,30,195,178.


Okt:
154,
169,36,
56,8,57,105,184,159,96,123,124,131.

December.
122
99,117
211,129,75,22,66,61,52,32,193,110.

Februar.
11
1, 88
176, 97, 158, 114, 170, 210, 57, 165, 185 100.

April:
178
75,195
78,18,38,104,216,99,2,123,87,91

Juli:
39
145, 4
3, 1, 33, 122, 107, 99, 117, 195, 16, 187Vi ønsker tillykke til vinderne. 

Hyttetur 2020

Der er absolut sidste tilmelding til årets hyttetur på lørdag den 11. juli til Britta Mølgaard på telefon 61628880. Når I melder jeg til, så skal I også oplyse om I ønsker at ankomme tirsdag eller onsdag. Vi glæder os til en fantastisk tur i år.

Familie- og friluftsudvalget

Bestyrelsen i Skrave Fitness

Efter generalforsamling og konstituerende møde ser bestyrelsen ud som følger.
Formand:              Karsten Nielsen
Næstformand:       Jane Lorenzen
Kasserer:               Ulla Rasmussen
Sekræter:              Frank Ib Andersen
Zone ansvarlig:      Cecilie Boisen