Julemandsvækning og kreativ værksted

SØNDAG DEN 25. NOVEMBER 2018 KL. 14.00 PÅ GASTRUPVEJ 12 OG I SKRAVE FORENINGSHUS KL. 14.30.

Når julemanden er stået op, og har afleveret lidt godt til børnene, køres børnene i vogn til Skrave Foreningshus, hvor der serveres gløgg og æbleskiver.

Herefter kan der laves advents- og kalenderdekorationer m.m. Diverse gran, grene, mos, lys, ler, halmkranse m.v. er på stedet. Der må gerne medbringes egne skåle, fade m.m.

Alt dette fås for kr. 40,- pr. person / børn under 3 år er gratis.

Alle er velkommen 

Julemandsudvalget/Skrave Brugsforening

Sognemøde og kirkefrokost

På søndag den 18. november kl. 9.00. Vi starter med gudstjeneste i kirken hvor Erling Kristensen prædiker. Herefter afholder Skrave menighedsråd sognemøde i Graverhuset, hvor vi vil orientere om rådets arbejde det forgangne år og hvilke planer der er for det kommende. Vi slutter af med frokost og en kop kaffe. Alle er velkomne.

Nissespil i Skrave

NISSESPIL I SKRAVE!!! 
Så starter nissespil snart igen, det gør det nemlig d. 15 november kl. 16.30- 17.30😃
Vi håber at du/I vil gå til nissespil i år, og hvis du gør, så tag da lige din ven eller to med🐯
Når vi har øvet stykket, skal vi vise det d. 28 december, hvor der bagefter er vafler og is. 
Der er ingen aldersgrænse! 🐵
Så ses vi? (Skriv gerne herunder, hvis dit barn kommer)
Hilsen Karina, Julie og Eveline

Adventsmøde aflyst - sangeftermiddag i stedet

Skrave Hjem & Kulturs Adventsmøde, der var annonceret til den 29.11.18, er aflyst.

Alle er i stedet velkomne til at besøge Bennetgaard d. 28.11.18, kl. 14.00, hvor Ida Dahl spiller til julesange.

Foredrag - markering af 100 året for Våbenstilstandsdagen i 1918

Skrave Hjemstavnsforening markerer 100 året for Våbenstilstandsdagen i 1918.

I år er det hundrede år siden, at Første Verdenskrig sluttede. En krig, der gennem 4 år påvirkede mange sønderjyders liv – både dem, der skulle være prøjsiske soldater samt deres pårørende derhjemme.

I alle sogne var der unge mænd, der ikke kom hjem igen – og andre, der kom med store ar på sjælen.

Nis Timmermann fra Kastrup ved Gram blev sendt til fronten. Tilbage på gården var hans kone, Helene, og deres to små børn. Ofte er beretningerne fra krigen koncentreret om mændenes lod, hvorimod kvindernes arbejde og ansvar for gård, børn og ansatte tit overses. I løbet af krigen skrev Helene og Nis over tusind breve til hinanden – breve om savn, frygt og rædsler, men også om håbet om en fælles fremtid. Solvej Aagaard, Øster Lindet, har samlet brevene, der også giver et enestående indblik i hverdagslivet, og hun kalder sit foredrag ”Tro, håb og kærlighed”.

Tirsdag den 13. november kl. 19.00 

kommer hun til Københoved Forsamlingshus for at fortælle deres historie.

Entre 100 kr. inklusiv kaffe. Alle er velkomne.

Præmiespil 2018/19


Så er vi klar med en ny sæson af vores lokale Præmiespil.
Hver 2. måned året igennem udtrækkes 13 numre. Gevinsterne fordeles således:


Det først udtrukne nummer vinder 500 kr. Det 2. og 3. nummer vinder hver 100 kr.
Derefter trækkes der 10 numre på hver 50 kr.

Sæson 2018/19 er følgende numre udtrukket:

August :
88
146, 101
37, 7, 21, 26, 118, 29, 130, 105, 12,48

Oktober :
41
100, 223
28, 208, 79, 133, 96, 82, 98, 149, 117, 102

SUIF ønsker vinderne tillykke .