Bennetgård - præsentation

Bennetgård i Københoved er helt unikt – ikke andre steder i verden findes dets lige. Bennetgård er et hvilehjem for dansksindede bosat i udlandet. I praksis vil det sig mest for dansksindede sydslesvigere.

Stuehuset fra den gamle Bennetgård danner rammen om 180 ældre sydslesvigeres ophold hvert år. 14 dage med frisk luft på dansk jord, god mad og sang og socialt samvær i de historiske rammer er en livgivende cocktail. Der samles kræfter til at møde hverdagen.
Historisk baggrund
”I skal ikke blive glemt” var danske politikeres budskaber til de danskere, der efter afstemningen i 1920 kom til at bo i Tyskland. Siden da har en række foreninger på begge sider af grænsen efterlevet løftet. En af indsatserne er Hvilehjemmet i Københoved, som stadig trives i bedste velgående, og derfor er et synligt og levende eksempel på, at kampen om Sønderjyllands tilhør ikke kun står i historiebøgerne.

Kvinden bag
Hvilehjemmet blev etableret i 1936 med Jutta Kloppenborg-Skrumsager som primus motor. Hun var født og opvokset på gården, og var flasket op med den nationale kamp for Sønderjyllands tilhør til Danmark. Faderen Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager havde været med til at grundlægge Sprogforeningen,og var med i hele kampen fra 1860 til 1920. Og hun var bror til Hans Diderik Kloppenborg. Som voksen boede Jutta i København og arbejdede derfra for den sønderjyske sag. Hun arvede fødehjemmet i 1931, og de næste 5 år holdt hun foredrag for at samle penge ind til at kunne stifte et hvilehjem for udenlandsdanskere. Oprindeligt var tanken nemlig at også f. eks. udvandrede til Amerika kunne opholde sig på Hvilehjemmet. Det er i dag foreningen ”Sundhedstjenesten i Sydslesvig” der står for tildeling af opholdene.

Hvilehjemmet Bennetgård er stadig en selvejende institution. Institutionens økonomi er baseret på de pengegaver, som den ulønnede bestyrelse på 5 personer indsamler fra private, legater og fonde. A.P. Møller-fonden har bl.a. givet 2.5 mio. kr. til renoveringsarbejde i 2001. En bestyrer står for den daglige drift og er vært for gæsterne. Se hjemmeside for Bennetgaard her. www.bennetgaard.dk 

Selve gården kan føres tilbage til ca. 1690. Navnet Bennetgård stammer fra Bennet Olufsen, der ejede gården fra 1761 til 1802.

Se mere om Jutta Skrumsager.

Ingen kommentarer: