Separatkloakering i Københoved

Efter "kloakmødet" for alle berørte borgere den 28. april har de første maskiner nu indtaget deres plads på Ole Rostgårds mark - der hvor overfladevandsopsamlingssøen skal etableres.

Separatkloakering betyder adskillelse af spildevand og regnvand. Vejen Forsyning graver vejbanen op og lægger 2 nye rør. Ud for hver matrikel føres 2 stikledninger ind til nye brønde, som placeres lige inden for skel. Husejere skal efter påbud fra Vejen Forsyning selv udføre separering på grunden, når den nye kloakering i hele byen er afsluttet. Arbejdet forventes at strække sig til hen i efteråret.
Når arbejdet er helt afsluttet hos alle husejere i løbet af det næste år, vil septiktanke være sløjfet og spildevandet blive pumpet til Vejen Renseanlæg via Skodborg. Regnvandet vil fortsat løbe ned i Kongeåen via "forsinkelsesbassinet" (den nye "sø"), der også kan afspærres i tilfælde af uheld ved udslip af farlige væsker. Den gamle kloakledning i fortovet bliver liggende, men brønde sløjfes.
Kommunen har i forbindelse med projektet bevilget penge til forskønnelse af "trekanten" og området foran Minicentret.

Arbejdet vil nok sætte sit præg på bybilledet sommeren over.

Ingen kommentarer: