På sporet af kampen for at høre til Danmark

Skrave-området var i perioden frem til 1920 meget dansk-sindet. Sådan set var Skrave en del af det slesvigske hertugdømme og fra 1864 til 1920 en fjern provins i det prøjsiske storrige, og det vakte ikke udelt begejstring i området den gang. Faktisk kan man stadig i vore dage se eksempler på bygninger, ting, veje eller steder, der fortæller om denne periodes brydninger.


Tag et kig på dette kort og dets små historier, og vid lidt mere næste gang du færdes rundt i området. Hele historien om det Idelle hjørne, Bennetgård og Skibelund findes ikke andre steder i landet, og er derfor helt unikke.

Vis På sporet af kampen for at høre til Danmark på et større kort

Ingen kommentarer: