Overnatninger i foreningshuset i Skrave


Ved en brandteknisk gennemgang af det kommende foreningshus i Skrave, tidligere Skrave Skole, er vi blevet gjort opmærksom på, at der siden 2008 har været anmeldelsespligt af overnatninger til kommunens brandberedskab. Baggrunden er den simple, at normalt er sådanne bygninger tomme om natten, og hvis der opstår brand om natten, så skal redningsmandskabet vide, at der ekstraordinært er mennesker i bygningen.

Disse regler agter vi som foreningsliv at følge fremover. Det betyder, at de indendørs zoneansvarlige i foreningshuset er instrueret om, hvordan de skal anmelde midlertidige overnatninger, og det er deres ansvar at få det gjort.

Ønsker man som forening eller aktivitet at bruge en zone til overnatning, så skal det oplyses ved bookningen af den respektive zone, og denne bookning skal ske mindst 1 uge før selve overnatningen finder sted. Den zoneansvarlige skal desuden bruge en række informationer, som skal videregives på anmeldelsen.


Ingen kommentarer: