Hjertestarter ophængt

Skraves hjertestarter hænger på nordsiden af Københoved Forsamlingshus - ud mod Københovedvej og Minicentret. se kort her

Hjertestarteren hænger i en box uden på forsamlingshuset, så den er til at få fat i på alle tider af døgnet. Boxen og installationen sikrer, at der altid er strøm på hjertestarteren, og at den ikke får frost. Hjertestarteren er registeret på www.hjertestarter.dk. Lokalrådet sørger for nye batterier, forsikring etc. 

Hjælpere
Skrave Lokalråd har i slutningen af november 2012 uddannet den første gruppe på 15 personer lokalt, som kan yde den førstehjælp, der hører sammen med hjertestarteren. Siden var yderligere 15 med på kursus. 

De første 15 uddannede i hjerte-lungeredning. 
TAK 
Skrave Lokalråd vil gerne her kvittere for opbakningen i sognet til den nye hjertestarter. Privatpersoner, firmaer og foreninger har alle givet tilskud til indkøb og installation af hjertestarteren, og forsamlingshuset lægger strøm og tilsyn til. Uden alles hjælp kunne det have ladet sig gøre at øge oplevelsen af tryghed for alle borgere i sognet. 

Ingen kommentarer: