Kollekter i Skrave kirke

I Skrave kirke er der følgende kollekter/indsamlinger i løbet af året:
  • "Fyld Skave kirke" og Høstgudstjeneste - sidste søndag i september, samles der ind til "Bennetgaard" i Københoved
  • Julegudstjenesten og 1. juledag, samles der ind til "Børnesagens Fællesråd"
  • Nytårsgudstjenesten samles der ind til "Det Danske Bibel selskab"
Bennetgård i Københoved er et unikt historisk sted, der tilbyder helseophold og gennem danske højskoletraditioner udbreder danskheden og den sønderjyske kulturarv til det dansksindede mindretal i Sydslesvig
Læs mere på WWW.bennetgaard.dk

Børnesagens Fællesråd arbejder for de fattigste og mest udsatte børn i Danmark.
For at flere udsatte børn får en tålelig  hverdag. At der er penge til basale fornødenheder som mad. receptpligtig medicin, briller, tøj, transport, nødvendig indbo. Inklusion af fattige børn i form at støtte til deres fritidsinteresser. Højnelse af deres selvværd ved at give dem mulighed for at invitere klassekammerater til fødselsdag. Sorggrupper, samtalegrupper, rådgivning og ferieaktiviteter for børn og unge, der ellers ikke ville komme på ferie.
Læs mere på WWW.boernesagnes.dk

Det Danske Bibel selskab sørger for at oversætte og udgive bibler at højeste kvalitet til alle målgrupper. Biblen er grundlaget for kirkens forkyndelse, undervisning og diakoni.
Pengene går bl.a. til biblen på tegnsprog til danske døve, oversættelser for allerførste gang til folk i Afrika og Asien, som aldrig før har haft Biblen på deres eget sprog. Støtte til produktion af millioner af bibler i Kina, som oplever historiens største kirkevækst. Hjælp til kirkens undervisning af voksne analfabeter i Vestafrika. Børnebibler til skjulte kristen i Iran. Udvikling af nye digitale bibelmaterialer til danskere. I Danmark skal vi stille Biblens ord til rådighed for meget forskellige grupper: de faste kirkegængere, de unge, de søgende voksne og mange flere.
Læs mere på WWW.bibelselskabet.dk

Ingen kommentarer: