Skrave Brugsforening

Skrave Minicenter
Foreningen administrerer bygningen, som er omdøbt til Skrave Minicenter. Lejlighederne i de 2 øverste etager er lejet ud og i stue
etagen har La Borg Antik til huse. Ved Minicentret er der lavet en petanquebane samt legeplads, der må bruges af alle, der har lyst.

Foreningen arrangerer endvidere:
- Nørcleklubben, der mødes i vinterhalvåret hver anden tirsdag eftermiddag fra 14.00 - 17.30 i SamVærelset i Foreningshuset. Man tager sit håndarbejde med og får nørklet, drukket kaffe og snakket.
- Hvert år afholdes Petanque og Sankt Hans på arealerne omkring huset.

Bestyrelse:

Ellinor Christensen, formand, tlf. 7484 7346
Kurt Gamborg, næstformand, tlf. 7484 7164
John Sau, kasserer, tlf. 7484 7332
Lone Jørgensen, sekretær,

Ingen kommentarer: