Skraves landsbypedelordning

Blomsterkummer 
Skrave har en  landsbypedelordning, som har kørt siden 2011,  Den går ud på, at vi lokalt i Skrave selv organiserer pasning af visse arealer efter aftale med Vejen Kommune, og det får vi så et lille beløb fra kommunen for at gøre.

Du kan se mere om landsbypedellerne i dette indslag på TV-syd. 

Indtil nu er ordningen kørt på forsøgsbasis, og da kommunen også synes at det er en fornuftig ordning, er den nu blevet permanent.

Byporte
For tiden er følgende beskæftiget som landsbypedeller:
Trekant 

  • Niels Holm passer arealer i Langetved
  • Peter Årup passer trekanten ved Frihedsvej/Københovedvej 
  • Christian Jørgensen passer gangareal ved overløbssøen samt nordlige byport i Københoved
  • Idrætsforeningen (Skrave UIF) passer arealer ved Skrave Foreningshus 
  • Jørgen Sørensen passer byportene mod vest og syd i Københoved samt græsslåning op til foreningshuset sammen med trekanten ved Bennetgaard.
  • Arne Jørgensen passer de 2 trekanter i Københoved samt fortov og p-plads ved forsamlingshuset.
  • Birthe Straarup, Helene Klausen og Gunhild Nielsen passer blomsterkummer i Københoved.

Endelig skal også nævnes at Rostgård Maskinstation sørger for græsslåning ved overløbssøen. En stor tak til alle, der er med til at gøre Skrave Sogn til et sted, vi kan være stolte af at være en del af.

Har du spørgsmål til landsbypedelordningen og hvad vi laver, så er du velkommen til at kontakte os.Tovholdergruppen for Skraves Landsbypedelordning
Arne Jørgensen, Karsten Petersen og Finn Jacobsen.


Ingen kommentarer: