Fuldt hus til lokalrådets sikringsaften

Fuldt hus i SamVærelset i Skrave Foreningshus. 
Omkring 60 Skraveborgere deltog sidste tirsdag i lokalrådets arrangement om tyverisikring og nabohjælp. Deltagerantallet svarer til 13 procent af indbyggerne i Skrave, og der var deltagere fra hele geografien.

Sikingsrådgiver Mikael Skaarup fra Politiet gav deltagerne indblik i, hvordan man gør det sværere for en indbrudstyv at komme ind i ens hus. En af de mest effektive ting man kan gøre for at sikre sig er gode aftaler med opmærksomme naboer. Konceptet Nabohjælp går ud på at sætte dette nabo-samarbejde i system. Derfor er der lavet skilte, klistermærker, app og andre hjælpemidler. Som udløber af aftenen er lokalrådets sikkerhedsgruppe i gang med at søge om skilte med Nabohjælp til opsætning forskellige steder i sognet og der arbejdes med en liste over kontaktpersoner i hele sognets geografi.

Du kan selv gøre to ting lige nu: tjek dit hus f. eks. efter denne tjekliste, få udført evt. tiltag og tilmeld dig Nabohjælp.

For at vi alle nemt kan finde informationer både generelle tips og lokale samarbejder og kontakter, så har vi på www.skrave.dk oprettet et nyt menupunkt, der hedder Sikkerhed. Her vil vi løbende lægge informationer ind, så du har et samlet overblik. Det er også her du finder mere materiale om nabohjælp fra arrangementet i tirsdags. 

Ingen kommentarer: