Foredrag - markering af 100 året for Våbenstilstandsdagen i 1918

Skrave Hjemstavnsforening markerer 100 året for Våbenstilstandsdagen i 1918.

I år er det hundrede år siden, at Første Verdenskrig sluttede. En krig, der gennem 4 år påvirkede mange sønderjyders liv – både dem, der skulle være prøjsiske soldater samt deres pårørende derhjemme.

I alle sogne var der unge mænd, der ikke kom hjem igen – og andre, der kom med store ar på sjælen.

Nis Timmermann fra Kastrup ved Gram blev sendt til fronten. Tilbage på gården var hans kone, Helene, og deres to små børn. Ofte er beretningerne fra krigen koncentreret om mændenes lod, hvorimod kvindernes arbejde og ansvar for gård, børn og ansatte tit overses. I løbet af krigen skrev Helene og Nis over tusind breve til hinanden – breve om savn, frygt og rædsler, men også om håbet om en fælles fremtid. Solvej Aagaard, Øster Lindet, har samlet brevene, der også giver et enestående indblik i hverdagslivet, og hun kalder sit foredrag ”Tro, håb og kærlighed”.

Tirsdag den 13. november kl. 19.00 

kommer hun til Københoved Forsamlingshus for at fortælle deres historie.

Entre 100 kr. inklusiv kaffe. Alle er velkomne.

Ingen kommentarer: