Naturoplevelser i nærheden af Skrave

Her har vi samlet en række links til flotte naturoplevelser i nærheden af Skrave:

Rødding Præsteskov
Mod Rødding ligger der et lille stykke skov, Rødding Præsteskov, hvor der er nogle korte og flade ruter rundt. Der er som regel læ. Du kan se mere om skoven og dens ture på dette link.

Åtte Bjerge
Mellem Foldingbro og Brørup ligger Åtte Bjerge. Ved parkeringspladsen står der en box med foldere om området, men desværre findes denne folder ikke elektronisk. På dette link til Skov og Naturstyrelsens hjemmeside kan du se lidt om området. Der er afmærkede ruter i det forholdsvis bakkede terræn, hvorfra der også er gode udsigtspunkter. Flaghøjen ligger 58,9 m over havet, og i klart vejr er der udsigt til Ribe.
Ved parkeringspladsen er der også adgang til bålplads, shelter med borde og bænke lige ved siden af den opstemmede sø.
Jels Søerne
Ved Jels er der mulighed for at nyde løvskov og søkig ved Jels søerne. Der er rundt langs søerne både parkeringspladser, legepladser, motionsredskaber og bålsteder. Du kan læse mere om oplevelsesmulighederne på dette link til Skov og Naturstyrelsens folder, hvor også de afmærkede stier fremgår. Langs med den ene søbred går også Planetstien. Her kan du få en fornemmelse af planeterne størrelse i forhold til deres indbyrdes afstand. Turen er ca. 3 km lang og startes bedst ved Orion Planetariet, hvor Solen er. Planeter er sat i målestoksforholdet 1:2 mia.


Billedet her er fra Jels Sø.

Stursbøl Plantage
Syd for Jels ligger Stursbøl Plantage med resterne af Troldeskoven. Der er afmærkede ruter i varieret skov. Du kan se mere i folderen fra Skov og Naturstyrelsen her.

Ingen kommentarer: