Skrave Fitnesshar holdt stiftende general-
forsamling, rigtig mange var mødt op for at høre, hvad optimisterne havde gang i.Frank Andersen orienterede om projektet, og fortalte om hvor langt de 5 optimister var kommet. Derefter blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor der blev fremlagt et sæt vedtægter, som forsamlingen havde nogle spørgsmål til, som der ikke kunne svares fyldestgørende på, så derfor afholdes der en ekstra generalforsamling den 10. juni, hvor vedtægterne er rettet til.

Efter kaffen blev der valgt en bestyrelse til det videre arbejde.

Bestyrelsen består af: Frank Andersen, Mette Mittag, Jette Holm, Karl Hjerrild og Lone Jørgensen.Ingen kommentarer: