Velbesøgt kirkegårdsvandring

Godt 50 personer havde valgt at bruge en smuk torsdag aften på kirkegårdsvandringen ved Skrave kirke, arrangeret af Skrave Hjemstavnsforening og Skrave Menighedsråd.
Vi startede inde i kriken med en sommersalme. Fik fortalt om kirkens historie, alteret, døbefonten, figuren Anna selv tredje, prædikestolen og mindetavlen over faldne under 1. Verdens krig. Herefter gik vi på kirkegården, hvor vi hørte om udvalgte gravsteder. Jørgen Kloppenborg og Jørgen Gram fortalte hver især om deres familiegravsteder. De der havde lyst, havde mulighed for at komme op i tårnet for at se klokken. Efter at have hørt om Genforeningsstenen og fået kaffe på plænen foran kirken, sluttede vi af i kirken med en kort andagt og en aften salme.

Ingen kommentarer: