Skrave Sogns Hjemstavnsforening

Oldtidsfund fra Skrave
Foreningens naturlige område er hele Skrave Sogn. Foreningens formål er at skabe interesse for hjemstavnen - og derigennem vort lands historie. Det søges opnået ved indsamling af arkivalier - samt ved foredrag og oplysende virksomhed herunder en årlig udflugt.

Det indsamlede materiale er foreningens ejendom og opbevares i et lokalt arkiv. Arkivet er i Skrave Foreningshus (Skravevej 14).
Der er åbent hver onsdag kl. 14.30 til ca. 17.00 eller efter aftale med formanden - Hans Chr. Bruun – tlf. 2871 6468 - brunskov1(snabela)gmail.com

Søger du hjælp til slægtsforskning, vil vi gerne prøve at hjælpe.

Foreningens e-mail adresse: skravehjemstavn(snabela)gmail.com


Bestyrelse pr. juni 202
Efter generalforsamlingen den 2. marts , har Hjemstavnsforeningens bestyrelse konstitueret sig sådan:

Formand: Hans Chr. Bruun
Næstformand: Hanne Fabricius
Sekretær: Martha Ravn
Kasserer: Solvejg Holm
Menigt bestyrelsesmedlem: Ina Sørensen 


Som arkivleder er udpeget Solvejg Holm

 

Ingen kommentarer: