Skrave Ungdoms- og Idrætsforening

Skrave UIF er Skrave Sogns største forening, og dermed rammen om meget af det sociale liv og fællesskab i området. Foreningen rummer meget andet end idræt, så der er tilbud af mange slags. 

Idrætsforeningens bestyrelse står for at arrangere den årlige idrætsuge, julebanko, juletræsfest, revy eller dilettant og gymnastikopvisning.
Skrave Sogneuge, hygge i teltet. 


Skrave UIF Bestyrelse pr. april 2023:

Formand: Jane Lorenzen
Næstformand: Jens Christian Jensen
Kasserer: Ole Aarup
Sekretær: Eveline Van Sonsbeek
Mening medlemmer: Per Sønning, Christian Jørgensen, Cecilie BoysenUdvalg/aktiviteter (alle oplysninger pr. marts 2020)
De mange udvalg under idrætsforeningen står for mange andre tiltag- se deres aktivtetsudbud og kontaktoplysninger her:


- OBS-udvalget - Oplevelser for borgere i Skrave
Udvalget består af: 

Bente Villadsen
Marianne Kley


-      Familie- og Friluftsudvalget
Familie & Friluft tilbyder en masse forskellige aktiviteter, hvor hele familien kan være med. Det kan være lige fra bålmad og overnatning til teaterture og udflugter. Vi håber, at rigtig mange familier vil deltage i disse arrangementer, som bliver lavet, så børn i alle aldre kan være med.
De enkelte arrangementer bliver lavet som opslag her på hjemmesiden med evt. yderligere detaljer i god tid før tilmeldingsfrist eller arrangement.

Har I en god idé til fremtidige aktiviteter, så kontakt Jane Lorenzen, mobil 53 35 35 78.

- Hyttetursarrangementsgruppen 
Består af Britta Mølgaard og Poul Erik Osmundsen. 

-      Fodbold
Udvalget er pt på pause. 

-      Gymnastik
Gymnastikopvisning i Skibelund Hallen
Der tilbydes motion for alle aldersgrupper – fra mor/far/barn til aktive voksne – i vinterhalvåret i gymnastiksalen og på Skibelund Efterskole - og i sommerhalvåret ude i det fri. Tilbudene omfatter traditionel gymnastik, funktionel styrketræning på hold og indendørs cykling. Der er mulighed for at få forbedre muskelstyrke, smidighed og kredsløb. 
Se særskilt program her på siden, følg med i kalenderen på www.skrave.dk og annoncer i NyTirsdag.

Gymnastikudvalgeter pt.  Ellinor Christensen, tlf. 7484 7346

-      Kano
Skrave råder over 4 kanoer, der kan lejes af sognets beboere til sejlads på Kongeåen i perioden 15.05. til 31.12. Pris kr. 150,- pr. døgn inkl. alt udstyr.

Kontaktperson: Per Hauschildt, tlf. 20433120, booking på sild /(snabela) outlook.dk

-      Krolf
I sommerhalvåret spilles der krolf på banen ved Foreningshuset. Se aktuelle tider i kalenderen på www.skrave.dk

Kontaktpersoner: Inge Rostgård, tlf. 2371 4706, og HC Bruun tlf. 2871 6468 og Michael Jepsen 

-      Naturmotorikken
Naturmotorikken er en friluftslegeplads, der er etableret ved Foreningshuset. Projektet er blevet til med støtte fra LAG-midler og masser af frivilligt arbejde. Naturmotorikken omfatter udover den store legeplads med bl.a. netkravler også bålhytte/shelter med ude-køkken. Det er muligt at booke dette til overnatning mm.

Kontaktperson: Dorte Holm, tlf. 6176 1307


-      Skrave Avis
Skrave Avis udkommer en gang årligt og fortæller om livets gang i sognet. Den byder bl.a. på en rubrik, hvor nye tilflyttere præsenterer sig selv og forskellige artikler, hvor sognets beboere beretter om oplevelser m.m. Endvidere er der mange forskellige indlæg om bl.a. arrangementer, nye tiltag, begivenheder og foreningslivet.

Redaktionen består af:
Inge Rostgaard, tlf. 2371 4706 - kontaktperson
Mia Gotthardsen, tlf. 4085 2034 (annoncer)
Randi Philipp, tlf. 2217 8363 
Marianne Kley, tlf. 7484 7366 samt 
Karsten Pedersen 

Indlæg til Skrave Avis modtages på kley(snabel-a)outlook.dk

-      Svømning
I vinterhalvåret er  der tirsdage kl. 18.30 – 19.50 i perioden september til april familiesvømning i Rødding Centret. Der er 25 m bassin, varmtvandsbassin, børnebassin samt spabad, rutschebane mm. Mulighed for køb af halvårskort for familier og enkeltpersoner. Følg med på skrave.dk hvornår sæson starter og slutter. 

Kontaktperson: Ulla Rasmussen, mobil 23 93 10 28  og Kurt Gamborg. 

-      Teltudlejning
Foreningens telte samt borde og bænke udlejes til lokale. Priser fremgår af opslag på hjemmesiden.

Teltudvalget består af
Jørgen Mølgaard Holst, tlf. 2095 0793,  mikkelborg-gaard(snabel a)post.opasia.dk
Jesper Kjelde, tlf. 5095 8167 samt Jens Anker Boisen, 

-      Ungdomsklubben og Kreativ Fredag
Skrave Ungdomsklub mødes hver anden fredag fra kl. 19.00 til 22.00 i perioden fra oktober til juni i lokalerne øverst oppe i Foreningshuset. Klubben er for alle fra 4. klasse og opefter. Der er bl.a. mulighed for aktiviteter i gymnastiksalen, bordtennis, bordfodbold, minipool og bob, skydning med luftgevær, hygge i sofaen med tv, brætspil og kreative aktiviteter.

Ledere:
Britta Mølgaard Holst, tlf. 6151 8880
Claus Lundqvist
Jane Lorenzen 


Kreativ fredag afholdes de dage, ungdomsklubben er åben, fra kl. 15.00 til 18.00. Her tilbydes alle fra  4. klasse og opefter kreative aktiviteter med bl.a. decoupage, gips, beton, strikning, syning, mosaik, perler samt aftensmad til dem, der fortsætter i ungdomsklubben.

Tilmelding senest om onsdagen i samme uge til Britta.

Ledere:
Britta Mølgaard Holst, tlf. 6151 8880 og Jane Lorenzen

- Dilletant
Gruppen, der sørger for at der hvert andet år bliver spillet dilletantforestilling i Københoved Forsamlingshus består af Karsten Pedersen, mobil 52 39 04 32, Mikkel Groth samt Jens Peter Oksen. - Børneidræt
Børneidræt et et tilbud alle skolebørn. Børneidræt skaber samvær mellem alle børn i Skrave - uanset hvilken skole de går på til daglig. Der spilles rundhold, andre boldspil, lege, skattejagter, vandlege, tages på gårdbesøg for at se på maskiner og dyr osv. Der er en fælles udflugt i løbet af august. Børneidrætsaktiviteterne foregår udendørs på sportspladsen ved Foreningshuset. 

Udvalget et p.t. på pause. 

Ingen kommentarer: