Skrave Hjem og Kultur

Skrave Hjem og Kultur er navnet på den tidligere husholdningsforening.

Foreningens formål er socialt og kulturelt samvær for sognets beboere.

Der er arrangementer året rundt, bl.a. sommerudflugt, virksomhedsbesøg, foredrag, hyggeeftermiddag, adventsmøde og lignende.

Årligt kontingent kr. 100 pr. person / kr. 150 pr. par

Bestyrelse:

Solvejg Holm, formand, tlf. 7484 7131
Bente Villadsen, næstformand, tlf. 6111 1985
Lola Lecius Larsen, kasserer, tlf. 2824 8157
Marianne Kley, sekretær og PR, tlf. 7484 7366
Gerda Hansen, best.medlem, tlf. 5044 2235
Inge Mathiasen, suppleant, tlf. 7484 7955

Suppleant Connie Nielsen, tlf. 7484 7217


Ingen kommentarer: