Skrave Lokalråd

Skrave Lokalråd tog initiativ til bevarelsen af
farven på nye brogelænder på Frihedsbroen,
Skrave Lokalråd fungerer som bindeled mellem de mange foreninger i Skrave Sogn og Vejen Kommune. Ligeledes er vi høringsberettigede i diverse kommunale planforslag, som vedrører vores lokalområde og vi har et årligt møde med kommunen. 


Lokalrådet kan i samarbejde med lokale borgere starte projekter til udvikling af vores område. Vi kan være behjælpelige med rådgivning om økonomisk støtte ved eventuelle projekter, sat i gang af lokale borgere og ildsjæle.

Link til den aktuelle udviklingsplan er her: https://issuu.com/lokallivetiskrave/docs/skraves_udviklingsplan_2016, og  den forrige plan finder du her:http://skravesogn.blogspot.com/2011/05/udviklingsplan-for-skrave.html. Til Lokalrådets årlige generalforsamling i marts måned gennemgås status for de forskellige indsatser og projekter.
Lokalrådet står endvidere som koordinator for Skrave Foreningshus, og står selv for SamVærelse og trappegang. Zoneansvarlig kan ses på Foreningshusets hjemmeside: http://www.skraveforeningshus.blogspot.dk/p/brug.html) og landsbypedelordningen (Arne Jørgensen, Karsten Petersen og Finn Jacobsen).

Bestyrelse og konstituering pr. marts 2020:
ormand, Tine Steensen
Næstformand, Mogens Christensen
Kasserer, Frank Buur
Sekretær, Karsten Petersen
Medlem, Berit Thuesen

Tine Steensen, formand, tlf. 6127 9177
Mogens Christensen, næstformand, tlf. 7484 7346
Frank Buur, kasserer, tlf. 2921 2177 / 4045 8610 
Karsten Petersen, sekretær, tlf. 5239 0432
Berit Thuesen, medlem, 
Lokalrådets postadresse: Københovedvej 30, 6630 Rødding,

Formandens mailadresse: tinehvst (snabela) gmail.com
Lokalrådets cvr-nr.: 31951364

Ingen kommentarer: