Skrave Lokalråd

Skrave Lokalråd tog initiativ til bevarelsen af
farven på nye brogelænder på Frihedsbroen,
Skrave Lokalråd fungerer som bindeled mellem de mange foreninger i Skrave Sogn og Vejen Kommune. Ligeledes er vi høringsberettigede i diverse kommunale planforslag, som vedrører vores lokalområde og vi har et årligt møde med kommunen. 

Lokalrådet kan i samarbejde med lokale borgere starte projekter til udvikling af vores område. Vi kan være behjælpelige med rådgivning om økonomisk støtte ved eventuelle projekter, sat i gang af lokale borgere og ildsjæle.

Link til den aktuelle udviklingsplan er her. Til Lokalrådets årlige generalforsamling i marts måned gennemgås status for de forskellige indsatser og projekter.

Lokalrådet står endvidere som koordinator for Skrave Foreningshus, og står selv for SamVærelse og trappegang. Zoneansvarlig kan ses på Foreningshusets hjemmeside: http://www.skraveforeningshus.blogspot.dk/p/brug.html) og landsbypedelordningen (Karsten Petersen og Finn Jacobsen).

Bestyrelse og konstituering pr. april  2023:

Formand Poul Erik Osmundsen
Næstformand Mogens Christensen
Kasserer Finn Jacobsen
Sekretær Karsten Petersen
Medlem Berit Thuesen
Suppleant Karsten Nielsen


Lokalrådets cvr-nr.: 31951364

Ingen kommentarer: