Skrave Menighedsråd

Skrave Kirke er en gammel kirke fra omkring 1200. Kirken ligger næsten midt i sognet mellem Københoved og Langetved og hører til Ribe Stift.
Skrave Kirke

Menighedsrådet består af 5 folkevalgte medlemmer og sognepræsten. Desuden deltager en repræsentant for kirkens ansatte i møderne. Vi har sognepræst fælles med Skodborg, hvor præsten bor. Vi forvalter, sammen med Skodborg, præstegården, landbrugsjord og præsteskov.

Kirkebladet udkommer jævnligt og her kan man læse alt, hvad der foregår i og omkring Skrave Kirke.

Vil du vide mere om kirken og dens historie.

Menighedsrådet ved Skrave kirke har for det kommende kirkeår konstitueret sig således (januar 2022):

Formand: Britta Mølgaard Holst
Næstformand og kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen
Kasserer: Christen Dall
Kirkeværge: Gunvor Fangel Thygesen
Sekretær: Dorthe Mortensen

Ingen kommentarer: