Generalforsamling i Skrave Brugsforening A.m.b.A

Generalforsamlingen afholdes mandag den 17. februar 2020
kl. 19.30 i SAM-værelset i Foreningshuset, Skravevej 14.

Dagsorden i følge vedtægter.

Alle er velkommen, stemmeret har kun andelshavere.

Vel mødt
Skrave Brugsforening A.m.b.A/Skrave Mini Center

Ingen kommentarer: