Regnvandssøen oversvømmet

Sidste lørdag formiddag kunne regnvandssøen i Københoved ikke klare den regn, der faldt. Vandstanden steg temmelig meget og en stor del af området var oversvømmet.

Da Skrave Lokalråd og vor landsbypedel Christian Jørgensen gentagne gange – uden held - har foreslået Vejen Forsyning at rense søen for den beplantning, der fylder mere og mere i søen, rettede lokalrådet henvendelse til Vejen Forsyning igen.

Vejen Forsyning er denne gang hurtigt vendt tilbage med et svar.

De må ikke uden videre rense søen. Vejen Kommunes Miljøafdeling skal godkende det først, da der kan være tudser eller andre beskyttede arter, der skal tages hensyn til. Men forsyningen vil nu bede om tilladelse til at rense som minimum omkring udløbet. De må dog kun foretage oprensning i nov-dec-jan, og der må kun ske oprensning af dele af søen i samme omgang. Dette er netop for at tage hensyn til beskyttede arter.

Vejen Forsyning fortalte, at der er en grænse for, hvor meget vand, de må lukke ud i vandløbet pr. sekund. Det medvirker til oversvømmelsen i Københoved.

Desuden er søen ikke dimensioneret til at aftage vand fra den nærliggende mark. Det har man bevidst valgt, da søen blev lavet for ikke at skulle bruge penge på at købe jord til en større sø.

Vi må håbe på, at de får tilladelse til at lave en oprensning til vinter, så vi kan undgå meget store oversvømmelser og især oversvømmelser af bygninger først og fremmest.

Tager man de positive briller på, så var vandstanden allerede dagen efter faldet. Mindre oversvømmelse ved regnvandssøen kan være med til at forsinke vandet, så omfattende oversvømmelser på andre og mere kritiske steder undgås.


Lokalrådet.

Bustur med historie om grænsen


 

Bustur langs Kongeågrænsen

 Her gik grænsen 1864 -1920

Bliv klogere på historien og ta’ med på spændende bustur langs grænsen fra Skodborg til Vester Vedsted

Guide: Anker Ravn Knudsen

Søndag d. 15. august

Afgang fra Torvet i Skodborg kl. 10.00

Hjemkomst kl. ca. 16.00

Pris: 100kr. (50kr. for børn til og med 12 år)

Betales i bussen

Tag selv madpakke med, øl og vand kan købes i bussen

Kaffe og te gratis

Tilmelding A. R. Knudsen: tlf. 20 32 67 37

Alle er velkomne

Hejls-Hejlsminde Lokalhistoriske Arkiv, Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv, Kongeå-museet, Skodborg Hjemstavnsarkiv, Skrave Hjemstavnsforening, Lintrup Lokalhistoriske Arkiv,

Arkivrådet i Vejen Kommune, Museet på Sønderskov

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden: www.hergikgraensen.dk

Tak til SUIF og Lokalrådet

 På vegne af istapperne i Jels og andre badere ved frihedsbroen,vil vi gerne sige tak til SUIF for køb af stige til  flydebroen og tak til Tine fra lokalrådet, for hjælp og kontakt til kommunen, for at vi kunne få lov til at påsætte stigen. 

Den er vi mange der får glæde af.

Når den er blevet påsat vil vi gerne byde jer alle på et dyp 😃


Sommergåture m/k

Gåturene mandag aften holder IKKE sommerferie.

Mandag den 12. juni 2021 kl. 19.30 starter vi, ved Frihedsbroen, Frihedsvej 6A. 

Kig i kalenderen for at se, hvor startstedet er. Vi kommer rundt i hele sognet i løbet af sommeren.

ALLE er velkommen til 1 times gåtur, efter gåturen serveres kaffe og kage.

Referat fra Lokalrådets generalforsamling

 

Note: Det er SUIF, som har været velvillige og indkøbt badestigen til helårsbaderne. Lokalrådet har hjulpet med kontakten til de rette i kommunen.


Lokalrådet har efterfølgende besluttet at fortsætte med den hidtidige konstituering:
Formand Tine Steensen
Næstformand Mogens Christensen
Kasserer Frank Buur
Sekretær Karsten Petersen
Medlem Berit Thuesen
Suppleant Per Sønning

Skrave Lokalråd

Skrave Fitness` bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand:           Karsten Nielsen
Næstformand:    Cecilie Boisen
Kasserer:            Ulla Rasmussen
Sekretær:           Frank Ib Andersen'
Menig:                Jane Lorenzen