Besøg i det nye Flugtmuseum

Sæt X i kalenderen

Tag med til det nye Flugtmuseum ved Oksbøl den 20. september.

Skrave Hjemstavnsforening arrangerer bustur, og der kommer flere oplysninger, når vi nærmer os.

Alle er velkomne

Forskønnelsesprisen 2022

Prisen blev uddelt lørdag formiddag i sogneugen. Desværre var modtagerne ikke til stede.

Nu er prisen overrakt til dem. Inger og Poul Verner blev den tildelt for de store forandringer på Københovedvej 19.

Tillykke med huset.

Skrave Lokalråd.

SUIF nyt


SUIF vil gerne sige 1000 tak til alle sponsorer og frivillige som gav en hånd med ved sogneugen, samt tak til alle som kom og bakkende op om sogneugen. 


Efter sommerferien vil vi kigge på stemmerne og arbejde videre med, hvad arven skal bruges på. Desuden vil vi begynde og “planlægge” sogneuge til 2023 mens ris og ros er i frisk erindring. 


Til efteråret vil vi påbegynde og lave en drejebog over bestyrelses arbejdet, så det er lettere at få et overblik over, hvad og hvilke ting der skal laves. 


Conventus er ved at blive implementere, og forventes at være klar til brug til sæsonstart i efteråret 2022. Så fremadrettet vil alle tilmeldling til hold og kontingent betaling, komme til at foregår den vej igennem.


Conventus er et administrativt værktøj for foreninger, som samler de opgaver og den kommunikation, der er mellem foreninger, kommunale forvaltninger og udøvere

Vi har valgt at få Conventus, da det vil lette administrationen af medlemmer, bogføring i regnskaber, booking af lokale, kano, telt,

bord og stole samt, beregning af medlemsantal og kommunale ansøgninger m.m. 


God sommer 


Vh SUIF

SUIF Støtteklub trækninger

 Der trækkes 13 nr i alle lige måneder. Første gang i August og sidste gang i Juni.

Medlemslod koster  100 kr

Lodder kan købes ,når SUIF`s støtteklub går rundt og tilbyder dem til efteråret.

1 lod får 500 kr

2 og 3 lod 200 kr

resterende 10 lodder får 100 kr

Præmierne kan afhentes hos kasseren tlf 2493 9997, eller udbetales ved henvendelse om fornyelse af loddet.

Loddet deltager i alle trækninger også såfremt der er gevinst.Juni måneds trækning 

1

47 , 150

219,  208, 178, 11, 146, 61, 164, 162, 151, 154


Tillykke til vinderne 😃

Sogneudflugt til Fredericia

Sogneudflugt ved Skrave Menighedsråd onsdag den 29. juni 

Årets sogneudflugt går til Fredericia. Her skal vi høre om og besøge forskellige trossamfund. Vi skal se den Reformerte Kirke, Den Jødiske kirkegård og museum, samt den Katolske Kirke. 

Undervejs skal vi have frokost, hvor hver selv betaler drikkevarer. Inden turen går mod Skrave igen, skal vi have kaffe med kage. 

Vi kører i egne biler. Afgang fra P-pladsen ved Københoved Forsamlingshus kl. 9.00, hvor vi fylder bilerne op. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00

Pris for deltagelse 150,- der betales kontant eller via mobilepay, på dagen. Derudover opfordrer vi til at give 50 kr. til brændstof til chaufføren man kører med.

Tilmelding hurtigst muligt og senest torsdag d. 23. juni til Gunvor på tlf: 42252969

Sct Hans aften

Sankt Hans Aften 

Torsdag 23. Juni


Klokken 17.00.  

Københoved Forsamlingshus åbner. 

Der vil hele aftenen være mulighed for køb af mad og drikke, blandt andet pølser  


Petanque turnering starter. 


Hvem kan lave den hæsligste heks?

Deltag i konkurrencen om den hæsligste heks på bålet. 

Heksen skal være sat i bålet senest kl. 18.00, så den kan bedømmes og der kan gives præmie inden båltænding  


Klokken 18.00 - OPTOG. 

Kom på din cykel, traktor eller havetraktor. 

Kun fantasien sætter grænser, så kom og vær en del af det festlige optog Alle køretøjer mødes ved den blå lade på Skøttevej ved Finn og Kis. Her uddeles startnummer til de som har lyst til at deltage i ringridning. 

Der er som sædvanligt 3 kategorier - cykler, havetraktorer og traktorer  


Efter ringridning er der præmieoverrækkelse til vinderne af den hæsligste heks, de bedste ringridere og årets petanquehold 

  

Klokken 20.00 

Bålet tændes og Morten Thorøe holder båltale 

2. ekstraordinære generalforsamling

Skrave Brugsforening A.m.b.A. afholder 2. ekstraordinære generalforsamling vedr. opløsning af foreningen.

Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 19.30 i Københoved Forsamlingshus.

Pga. traktement tilmelding til Lone Jørgensen senest 20. juni på 23987270 (gerne sms).

Venlig hilsen bestyrelsen