Skrave Brugsforening

Skrave Minicenter
Foreningen administrerer bygningen, som er omdøbt til Skrave Minicenter. Lejlighederne i de 2 øverste etager er lejet ud og i stue
etagen har La Borg Antik til huse. Ved Minicentret er der lavet en petanquebane samt legeplads, der må bruges af alle, der har lyst.

Foreningen arrangerer endvidere:
- Nørcleklubben, der mødes i vinterhalvåret hver anden tirsdag eftermiddag fra 14.00 - 17.30 i SamVærelset i Foreningshuset. Man tager sit håndarbejde med og får nørklet, drukket kaffe og snakket.
- Hvert år afholdes Petanque og Sankt Hans på arealerne omkring huset.

Bestyrelse:
Ellinor Christensen, formand, tlf. 7484 7346
Kurt Gamborg, næstformand, tlf. 7484 7164
John Sau, kasserer, kontakt til lejere, tlf. 7484 7332
Kresten Villadsen, sekretær, tlf. 7484 7300
Christen Dall, indemand, tlf.  7484 7108
Jørgen F. Hansen, arranagementsudvalg, tlf. 7484 7219
H.C. Bruun, andelsbeviser, tlf.  7484 7167

Ingen kommentarer: