Skrave Sogns Hjemstavnsforening

Oldtidsfund fra Skrave
Foreningens naturlige område er hele Skrave Sogn. Foreningens formål er at skabe interesse for hjemstavnen - og derigennem vort lands historie. Det søges opnået ved indsamling af arkivalier - samt ved foredrag og oplysende virksomhed herunder en årlig udflugt.

Det indsamlede materiale er foreningens ejendom og opbevares i et lokalt arkiv. Arkivet er i Skrave Foreningshus (Skravevej 14).
Der er åbent hver onsdag kl. 14.30 til ca. 17.00 eller efter aftale med formanden - Hans Chr. Bruun – tlf. 2871 6468 - brunskov1(snabela)gmail.com

Søger du hjælp til slægtsforskning, vil vi gerne prøve at hjælpe.

Foreningens e-mail adresse: skravehjemstavn(snabela)gmail.com


Bestyrelse pr. juni 2021

Hans Chr. Bruun, formand, Langetvedvej 17, tlf. 7484 7167/ 28 71 64 68
Jens Henning Sørensen, næstformand, Københoved Skovvej 5, tlf. 7484 7955
Martha Ravn, sekretær, Københoved Skovvej 1, tlf. 7484 7306
Solvejg Holm, arkivleder og kasserer, Anneksvej 3, tlf. 7484 7131

Ingen kommentarer: