2. ekstraordinære generalforsamling

Skrave Brugsforening A.m.b.A. afholder 2. ekstraordinære generalforsamling vedr. opløsning af foreningen.

Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 19.30 i Københoved Forsamlingshus.

Pga. traktement tilmelding til Lone Jørgensen senest 20. juni på 23987270 (gerne sms).

Venlig hilsen bestyrelsen

Ingen kommentarer: