Konklusion på varmeplan – eventuel fælles løsning

En projektgruppe har diskuteret og undersøgt, om det ville kunne betale sig med en form for fælles varmeløsning i Københoved/Skrave, hvor der i dag er naturgas. Vi havde også deltagere med på Vejen Kommunes møde om varmeplan den 12. oktober.

Konklusionen er indtil videre, at vi ikke kan se det rentabelt at investere i en form for fælles løsning for hele området.

Regeringen har pålagt kommunerne i 2022 at gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. For nuværende er det udelukket, at der kommer fjernvarme til vores område.

I stedet er der selvfølgelig mulighed for, at den enkelte husstand etablerer sin egen lokale løsning (typisk varmepumpe). Alternativet til dette er at etablere et lokalt nærvarmesystem (for eksempel Termonet). Det vil kræve en varmeforsyningskilde, et ledningsnet til at transportere varmen rundt og en lokal pumpe/anlæg i hvert enkelt husstand. Varmekilden kan for eksempel være en lokal virksomhed, der producerer en større mængde overskudsvarme, som kunne udnyttes. Dem har vi ikke nogen af i lokalområdet. Det betyder, at der skal etableres/investeres i et jordvarmeanlæg (typisk en boring/spyd flere hundrede meter ned i jorden) som varmekilde.

Investering i en fælles løsning skal selvfølgelig holdes op mod investeringen i en husstandsløsning, for at vurdere om det er rentabelt. Ifølge kommunens oplysninger er der i området ca. 40 husstande med gas- eller oliefyr. Heraf ville vi forvente, at måske halvdelen kunne være interesserede i at komme med i en fælles løsning. Disse husstande kan ikke forventes at ligge samlet, og udgifterne til at etablere det nødvendige lokale nærvarmenet og den fælles varmekilde vil gøre det urentabelt for den enkelte husstand sammenlignet med, hvad udgiften vil være for at etablere en lokal varmepumpe den enkelte bolig.

Vi kan ikke udelukke, at der kan være enkelte mindre grupper af huse, for hvem det måske kunne være interessant at gå sammen om en helt lokal fælles løsning. Det kommer meget an på, hvor tæt husene ligger på hinanden, og om der er mulighed for at etablere fælles varmekilde (typisk jordspyd) og et ledningsnet, uden at man skal til at grave i vejen, lægge ny asfalt o.s.v., som er noget af det, der koster.

Vi vil fortsat følge med i udviklingen og høre, om der er andre lokalsamfund, som har fundet gode løsninger. Vi kunne også godt tænke os at undersøge, om det var muligt at lave et fælles indkøb af et større antal varmepumper og på den måde at kunne opnå en større rabat. Dette kan enten bare være her i Skrave eller måske i samarbejde med et eller flere andre mindre lokalsamfund.

Projektgruppen: Finn Jacobsen, Randi Snor, Svend Erik Prüsse, Jan Bo Thomsen, Frank Ib Andersen, Simon Simonsen og Tine Steensen.

Du er selvfølgelig velkommen til at tage kontakt til en i gruppen, hvis du vil have noget uddybet.

Skrave Lokalråd

Ingen kommentarer: