Konstituering

Lokalrådet har konstitueret sig:

Formand Poul Erik Osmundsen
Næstformand Mogens Christensen
Kasserer Finn Jacobsen
Sekretær Karsten Petersen
Medlem Berit Thuesen
Suppleant Karsten Nielsen


Ingen kommentarer: