Fællesvarme i Københoved bliver ikke til noget i denne omgang

Siden borgermødet den 11. april, hvor 22 husstande viste interesse for projektet med fælles termonet, har vi i varmegruppen været rundt ved dem, som i første omgang sagde måske, og dem som havde tilkendegivet interesse, men ikke var med på borgermødet.

Resultatet blev, at vi kun kan komme op på 25 interesserede, som kunne tænke sig at være med fra starten. Det er for lidt til, at vi kan få økonomi i projektet. Det estimat, som rådgivningsfirmaet havde lavet til borgermødet, tog udgangspunkt i 37 tilsluttede husstande, og det var i forvejen lige i underkanten af, hvad der med sikkerhed kunne siges at være rentabelt for fælles termonet fremfor individuelle løsninger.

Selv om der er 17 husstande, som måske kunne tænke sig at blive tilsluttet senere, vurderer vi, at det er for usikkert et grundlag at arbejde videre på. I alt blev 92 husstande spurgt om interesse for projektet.

Vi har i processen samarbejdet med Sdr. Hygum og håber, at de har mere held med projektet end os.

Hvis andre i Skrave får lyst at forsøge med fællesvarme, stiller vi gerne materialet til rådighed.

Med venlig hilsen,
på vegne af varmegruppen,
Finn Jacobsen

Ingen kommentarer: