Skrave for Alle - kontaktpersoner

I Koordinationsudvalget arbejder vi på at formulere forretningsgange og retningslinjer.

Indtil alt er beskrevet og lagt på hjemmesiden, så er her nogle kontaktpersoner, du altid kan henvende dig til:

Generelt:       Karsten Petersen                 5239 0432       
                      vite@vite.dk

Økonomi:      Annette Skøtt                        3131 0740       
                     annette@eadyboks.dk

Aktiviteter:    Simone Rostgaard                2242 3344       
                     hundevadrostgaard@gmail.com
                     Britta Holst Mølgaard            6151 8880       
                     mikkelborg-gaard@post.opasia.dk

Motion:         Ellinor Christensen                2789 4433       
                    etbc@hotmail.com
 


Ingen kommentarer: